Dags för nya regler gällande Sjukresor

Dags för en ny organisation och nya regler för sjukresor.

Ringde nu på morgonen till Sam trans i Ånge för att beställa en sjukresa, vart då på ett rätt bryskt sätt upplyst om att sjukresor skall bokas minst 2 vardagar före ett besök, detta var bi det här läget omöjligt eftersom jag fick ett brev i brevlådan sent på fredag eftermiddag då jag inte längre fanns i min bostad utan hade åkt bort under helgen, jag pratade redan med Samtrans om detta under söndagen och fick då till besked att om jag ringde på måndag morgon så skulle detta ordna sig eftersom man inte får boka sådana resor annat än måndag-fredag, och när jag upptäckte att jag missat att boka körningen hade Samtrans stängt bokningen och det gick alltså inte att boka den körning jag behövde, utan jag vart lovad att om jag ringde måndag morgon så skulle det ordna sig, vilket det också gjorde, men skall jag som kund verkligen behöva höja rösten för att Samtrans skall vart till för mig som kund och inte jag som kund skall vara till för dem ? Knappast !

Det är alltså dags att samtrans ändrar sina regler för bokningar samt att om jag ringer måndag morgon svarar vänligt och tjänstvilligt att då skall vi se hur vi kan ordna det, och inte du skulle ha bokat resan 2 vardagar innan besöket denna text och dessa regler måste snarast göras om , och frågan är väl hur lång tid det tar innan vi som kunder/Patienter får till svar att vi skall boka färdtjänstresorna 1-2 veckor före en resa, men då blommar löken och det är dags för de lokala taxibolagen att återta ansvaret för så väl Färdtjänst som sjukresor, att dessa beslut är fattade av full friska människor står mig helt klart efter måndagsmorgonens samtal med Samtrans.

Sammanfattningsvis vill jag alltså ännu en gång upplysa de ansvariga på Länstrafiken och Samtrans om att det är jag som är kund och Samtrans och Länstrafiken är till för mig som kund och inget annat,avslutningsvis kan man ju fråga sig avd som hänt om detta varit en gammal dam eller herre, med svag hälsa, nu är jag en medelålders man visserligen med krånglande hälsa men huvudet i behåll, jag lät dem alltså inte köra över mig, men efter måndagsmorgonens avsnäsning är det dags att samtrans ordnar en kurs i etik vett och etikett, vill dock avsluta med att säga att detta gäller enskilda personer och inte alla, sedan måste Samtrans bilar förses med anropssystem så att jag som kund slipper att stå timmetals i mobiltelefon för att komma i kontakt med Samtrans, då jag är en av många med sjukbidrag alltså väldigt lite pengar, som skall räcka för alla utgifter och inte bara samtal till Samtrans.

Håller helt med insändaren

Antalet sjukresor i Länet ökar kraftigt.

Elisabeth Lassen S Kommunalråd oroas över den kraftiga ökningen av sjukresor, och de kostnader dessa resor medför för Kommuner och Landsting. I samma artikel nämns färdtjänsten som sjukresa. Till att börja med är ökningen av antalet sjukresor en klar följd av Landstingets centralisering av vården till Sundsvall, då de flesta som ofta behöver komma i kontakt med vården är äldre handikappade och sjuka varav de flesta vare sig har eller kan köra bil själva och till följd av sitt Funktionshinder Handikapp inte kan nytta kollektivtrafiken heller, alltså återstår sjukresor, och någon form av service måste även vi med funktionshinder eller handkapp ha rätt att kräva, det är bra märkligt att när det skall sparas så sparas det på sådan verksamhet som drabbar de mest utsatta grupperna i samhället, alltså gamla, handikappade och sjuka, dessa grupper tycks inte längre ha någon självklar rätt i samhället. Hur är det då tänkt att vi skall skapa ett samhälle till för alla ?
Elisabeth Lassen uppmanas att ta sina partikamrater i Landstinget Erik Lövgren och Eva back med flera i örat för den ständiga nedrustningen i vården, där boven i dramat till problemet med de ökade sjukresorna och de därmed förenade kostnaderna orsakars.

Andreas Menzel Härnösand

Elisabeth Lassen

Dyrare sjukresa i egen bil och taxi utreds av Landstinget

Enligt ett förslag från Landstinget i Västernorrland kan det bli dyrt att åka till doktorn i egen bil eller taxi, förslaget lyder på 100 kronor per enkelresa, vad Landstinget åter en gång bevisar är att man inte tänker på dem som bor på landsbygd eller av andra skäl behöver använda sjukresor,. Tydligen tror Landstingsledningen i Västernorrland med Per Walberg i spetsen att alla har tillgång till fungerande kollektivtrafik utanför knuten, men så är det ju inte, för den delen fungerar inte kollektivtrafiken mellan Härnösand och Sundsvalls Sjukhus speciellt bra heller, så även där är sjukresor ett ont måste för den som inte har egen bil, dessutom torde ju Landstinget göra sig en rejäl hacka på alla parkeringsavgifter som skall betalas åtminstone om man tvingas uppsöka Sundsvalls Sjukhus, så där har man ju pengar för att ersätta dem som inte har tillgång till fungerande kollektivtrafik, vilket torde gälla i 8 av 10 fall, så sluta att plocka de sjuka på pengar, det har ni gott om och i överflöd.