Landstingets sjukvård ej på lika villkor.

Detta är en skandal.. En skandal som Landstinget kallar jämlik vård alltså på lika villkor.
Erik Lövgren Eva back Vakna ur er ständiga Törnrosa sömn och inse att ni svikt medborgarna och behandlar oss medborgare mer osolidariskt än någonsin. Återställ

Landstingsrådet Erik Lövgren
Vi kommer inte att backa
ordningen i vården och förpassa hela Landstingsledningen , men främst Erik Lövgren Eva Back Landstingsdirektörer och annat som inte gör någon nytta till verkligheten, klä dem i vita rockar och se äntligen till att dessa oförstående beslutsfattare någon gång får konfronteras med sanningen i vårdkaoset, låt dem ligga på en brits på akuten utan vatten, eller mat i 10-12 timmar eller mer vilket är mer regel än undantag i vården i Västernorrland, detta kallar Eva Back Erik Lövgren för god trygg och jämlik våd Det stinker om Svensk och Västernorrländsk välfärd vad gäller vården, och nu är det dags att sparka ut dessa nattmössor i verkligheten men utan fallskärmar tack.Vårdpersonalen är beundransvärda, men frågan är väl hur länge de orkar ?

Andreas Menzel

Höstens Landstingsval en rysare

Sjukvårdspartiet var det parti man hade de största förhoppningarna till i höstens val, så höstens val kan inte annat bli än en rysare, må vi hoppas att det överhuvudtaget finns någon i Landstingsledningen kvar med någon gnutta förstånd, vi vet ju alla att ju mer Landstinget skurit ned i vården des mer går de med underskott. Sedan är det mycket olyckligt att inte sjukvårdspartiet ställer upp i höstens Landstingsval. Vad det må bli av denna soppa kan vi ju med fasa se fram emot och alltjämt sker neddragningarna utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, viket måste anses olagligt, frågan är bara hur man skall förklara för de styrande i Landstinget att vi som medborgare för länge sedan förstått att nedläggningen av Härnösands Sjukhus aldrig var en ekonomisk fråga, utan i stället en ideologisk fråga , dvs det var förut bestämt när Sundsvalls Sjukhus byggdes så skulle Härnösands Sjukhus bort och så blev det, att detta drabbar patenerna tycks inte röra våra Landstingspolitiker i ryggen Varför ? Vi medborgare är inte till för politikerna och Landstinget utan Landstinget och politikerna är till för oss och skall göra vad som ligger i medborgarnas intresse.
Och till alla som värnar om en fungerande vård i Sverige och Västernorrland kan jag allt jämt bara rikta uppmaningen att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården, så att vi visar att vi inte accepterar Landstingets framfart i form av ständiga nedragingar i vården vilket drabbar så väl patienter som personalhttp://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Läkarnas och Sollefteåbornas oro anses av Jaccomina Beertema som obefogad och befängd.

Läkarna vid Sollefteå sjukhus anser att ett sjukhus utan akutkirurgi inte är något akutsjukhus, denna kritik besvaras av Landstingspolitikern Jacomina Beertema med att hon anser detta uttalande och denna oro som det mest obefogade rent av skadliga, det absolut mest befängda hon hört. Det mest skadliga är inte något av våra tre tidigare fyra akutsjukhus, utan det mest skadliga och befängda är i stället Landstinget som skall vara huvudman för något så viktigt som sjukvården, som nu tycks köra samma race mot Sollefteå Sjukhus som man kört mot Härnösands Sjukhus, och en ursäkt mot alla som upptas av upptagningsområdet för Sollefteå sjukhus är nog det minsta Miss Beertema kan kosta på sig, att i och med sitt uttalande idiotförklara en hel befolkning och en hel läkarkår och övrig vårdpersonal är absurt, dessa gör ett otroligt arbete som ingen utav er Landstingspolitiker någonsin har eller kommer att kunna prestera,