Vem vågar lova 3 akutsjukhus och återställd medicinsk rehabilitering i Västernorrland

När man läser olika debattinlägg bland annat här på Face Book, så framgår det helt klart att alla partier gör alt för att vinna röster och därmed höstens val, frågan är bara vem som törs lova 3 akutsjukhus och utvecklad= återställande av den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland och sedan stå för sitt löfte.
Svara öppet och ärligt

Andreas Menzel om vården i Västernorrland

Landstingets lögner ,svek och bluffar

Landstingets lögner bluffar och missar

S och V  Kan väl knappast få mandat att styra Västernorrland efter alla bluffar, lögner och svek om 3 akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering. 3 Akutsjukhus har i praktiken blivit 2 Sundsvall och Övik och frågan är väl hur länge Öviks Akutsjukhus består med det nuvarande styret samtidigt har de svikit sitt löfte om utvecklad Medicinsk Rehabilitering, en utveckling som lett till total avveckling, något som skapat irritation hos många berörda, inte minst hos patienter med Neurologiska Sjukdomar och handikapp, som i dag står utan kvalificerad specialiserad medicinsk rehabilitering, sedan den rödgröna Landstingsledningen=Röran slagit sönder den medicinska rehabiliteringen i Härnösand, detta kallar de för utveckling,et svek en lögn som, måste kosta dem makten i höstens val. Dessutom har det blivit så kaotiskt så att läkare inte hinner kalla sina patienter inom den tid som gäller, som, för de flesta medicinska åkommorna innebär att en patient skall kallas minst en gång per år, och man frågar sig vart har vårdgarantin i Västernorrland tagit vägen ? Detta är tomt politiskt prat från Landstingets sida, ett tomt prat som alltså drabbar patienter med medicinska kroniska åkommor och sjukdomar. I stället har våra skattepengar försvunnit till en massa fallskärmar, avgångsvederlag och undangömda avtal som förvarats i skrivbordslådor,och att påstå att Landstinget i Västernorrland skulle sakna ekonomi för att behålla den Medicinska Rehabiliteringen i Härnösand och 3 akutsjukhus är inget annat än lögn, en lögn som skall kosta de styrande makten, bara frågan vem som egentligen innehar kompetens att styra Landstinget i Västernorrland så at de sköter sitt arbete och står till medborgarnas tjänst., alltså dags för ny huvudman att överta ansvaret för vården i Västernorrland och Sverige.

Förtroende för vården i Västernorrland rasar.

Enligt den senaste mätningen har bara var annan förtroende för Landstingets Hälso och Sjukvård i Västernorrland, vilket är den sämsta siffran i hela Landet. Endast 13 % av Länsborna har mycket stort förtroende för vården medan 37% har ganska stort förtroende för vården, enligt Ingeborg Viksten ansvarig politiker för primärvårdsfrågorna anser hon de presenterade siffrorna som förfärliga, men inget som i och för sig förvånar eftersom Landstinget ständigt raserar och skär i just vården och därmed rasar givetvis förtroendet för vården, vilket i sig inte behöver innebära att man tappat förtroendet för själva vården utan kanske snarare är kritisk till tillgängligheten och orolig för felbedömningar och felbehandlingar eftersom personalresurserna ständigt skärs ned och då kan man inte utesluta risken för felbedömningar och felbehandlingar. Hur sådant kan prisas av vårat kungahus är ofattbart. De måste antingen ha invaggats i någon felaktig information och förhoppning eller måste vårat kungahus ha fått mycket vilseledinformation från Landstingets ansvariga för Hälso och Sjukvårdsfrågor Per Wahlberg och Ingeborgs Viksten efterkom uppgifter i tidningen Ångermanland Onsdag den 26/3 ger en sannare information från just vårdpersonalen som bedömer läget som kaotiskt. så en Uppmaning till Ingeborg Viksten Per Wahlberg med flera när ni går ut och talar om vården och vårdsituationen i Västernorrland så håll er till sanningen.
Det är att beundra vårdpersonalen vårdpersonaklen alltid uppträder trevligt och korrekt något som är ett under med tanke på den omänskliga arbetsbelastning och arbetssituation som des arbetsgivare Landstingetutsätter dem för