Bråk om politik på sjukhus

Bråk om politik på sjukhuset
Landstingets majoritet rasar mot oppositionens politiska prat på Sjukhuset. Men var är det lämpligare än på just sjukhusen att prata Landstingspolitik, det är ju där de styrande kan konfronteras med oss medborgare och sjukvårdspersonal och få sig lite sanning till livs och förhoppningsvis ta den till sig. Att bilda opinion och bedriva opinionsbildande kampanjer måste bli fullt lagligt i Länets sjukhus och veslutet från 2006 om att inget politiskt prat eller annan kampanjverksamhet får bedrivas måste omedelbart upphävas, för hur skall det annars bli möjligt att bedriva opinionsbildning i för oss medborgare viktiga frågor?

Jag uppmanar alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Andreas Menzel