Förtroende för vården i Västernorrland rasar.

Enligt den senaste mätningen har bara var annan förtroende för Landstingets Hälso och Sjukvård i Västernorrland, vilket är den sämsta siffran i hela Landet. Endast 13 % av Länsborna har mycket stort förtroende för vården medan 37% har ganska stort förtroende för vården, enligt Ingeborg Viksten ansvarig politiker för primärvårdsfrågorna anser hon de presenterade siffrorna som förfärliga, men inget som i och för sig förvånar eftersom Landstinget ständigt raserar och skär i just vården och därmed rasar givetvis förtroendet för vården, vilket i sig inte behöver innebära att man tappat förtroendet för själva vården utan kanske snarare är kritisk till tillgängligheten och orolig för felbedömningar och felbehandlingar eftersom personalresurserna ständigt skärs ned och då kan man inte utesluta risken för felbedömningar och felbehandlingar. Hur sådant kan prisas av vårat kungahus är ofattbart. De måste antingen ha invaggats i någon felaktig information och förhoppning eller måste vårat kungahus ha fått mycket vilseledinformation från Landstingets ansvariga för Hälso och Sjukvårdsfrågor Per Wahlberg och Ingeborgs Viksten efterkom uppgifter i tidningen Ångermanland Onsdag den 26/3 ger en sannare information från just vårdpersonalen som bedömer läget som kaotiskt. så en Uppmaning till Ingeborg Viksten Per Wahlberg med flera när ni går ut och talar om vården och vårdsituationen i Västernorrland så håll er till sanningen.
Det är att beundra vårdpersonalen vårdpersonaklen alltid uppträder trevligt och korrekt något som är ett under med tanke på den omänskliga arbetsbelastning och arbetssituation som des arbetsgivare Landstingetutsätter dem för

Svar till Elisabeth Strömqvist Eva Back Anna Karin Sjölund Lena Näslund

Svar på insändaren Bittre arbetsmiljö för högre patientsäkerhet. Som vanligt när Landstinget Västernorrland skall inse att de har gjort fel så beskyller man varandra för de fel som begåtts och allt jämt begås. Enligt Elisabeth Strömqvist Eva Back Anna Karin Sjölund och Lena Näslund finns det mycket att vara stolt över i den Svenska Välfärden, vilket stämmer i många stycken. Något vi dock inte längre kan känna oss stolta över är vårdens förfall, vilket för Västernorrlands del startade under den socialdemokratiska landstingsledningen, när Härnösands sjukhus lades ned inget att vara stolt över. De inser nu att läget på Länssjukhuset i Härnösand-Sundsvall är allarmerand, ja tacka för de när vi statistiskt skall kunna plocka in 27 000 Härnösandsbor på Sundsvalls Sjukhus, vad detta har fått för konsekvenser har ju påtalats i otaliga insändare inter minst av undertecknad. Verkligt allarmerande är att Landstinget företagit sig sådana försämringar utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalyser detta är begrepp som varken existerade under den socialdemokratiska Landstingsledningen och lika lite tycks existera med den nya Landstingsledningen. Man kan ju fråga sig varför? för det handlar ju som jag hoppas att ni i Landstinget förstår om skattepengar alltså medborgarnas pengar. Till sist uppmanar jag alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården

God och jämlik vård är överskriften för Sjuövårdspartiets partistämma i Örnsköldsvik nu på söndag

God och jämlik vård är överskriften för Sjukvårdspartiets partistämma nu på söndag. Men hur det är med jämlikheten vet vi ju alla, sedan hela slutenvården försvann från Härnösand, och nu även Rehabmedicin tycks ha sett sina bästa dagar i Härnösand, och frågan är vad god och jämlikvård är när situationen ser ut som den gör, och att protester aldrig hjälpt vet vi ju också inte minst mot bakgrund av den stora demonstrationen på 1990-talet i Härnösand för att rädda kvar akutverksamheten, allt i akt och mening att använda skattepengar till bättre ändamål än felplacerade sjukhussängar i korridorer, sköljrum och i andra för vård ej avsedda utrymmen. Allt beroende på den ständiga platsbristen, vilken leder till att ambulanspersonal står hos en patient och tvingas ringa till länets sjukhus för att höra om de kan komma in med en patient, detta är ingen kritik mot ambulanssjukvården som gör ett fantastiskt arbete ned proffsigt bemötande, men för att åter kunna använda sig av begreppet god och jämlik sjukvård behöver vården i Västernorrland och Härnösand få en rejäl upprättelse, inte minst rehabiliteringsvården.
Jag kräver omgående svar från Landstingsrådet Pär Walberg innehållande löfte om att vården i Härnösand innefattande Rehabmedicin återställs