Vården i Västernorrland kontra slutnotan för Landstingets konferens på Hotell Halstaberget

Dags att göra sig av med Landstinget
Bra at Sollefteå Akutsjukhus debatteras. Men varför har det blivit knäpp tyst om Rehabmediicin i Härnösand och hur många vet att den betjänade långt mycket mer än Ådalskomunerna ? Rehabmediicin i Härnösand med sim spetskompetens på t Neurologiska skalder och Sjukdomar Den betjänade så väl Jämtland som Gävleborg, alltså inte ändast en angelägenhet för Västernorrland och Ådalen, och som sagt var.Vi skall ju komma i håg att Landstinget åter slagit spiken i kistan för en mycket viktig verksamhet som inte minst hade kunna innebära stora vinster för Landstinget i form av kortare köer till vården och kortare vårdtider, och liksom i all nedrustning i Landstinget i Västernorrland har även nedrustningen av Rehabmediicin i Härnösand och den påbörjade avvecklingen av Sollefteå Akutsjukhus skett och sker utan vare sig konsekvensbeskrivningars eller kostnadsanalyser, och et är ju medborgarnas pengar och liv och hälsa som Landstinget sätter på spel och leker med, och tyvärr spelar det nog ingen roll vilket parti som styr, de struntar totalt i oss skattebetalare, väljare och patienter. Hade varit intressant att se slutnotan för den konferens som Landstingsledningen höll på Hotell Halstaberget i under vintern 2017 .