Flyktingboendet Soludden

Soludden en bra affär för Härnösand?
Ja frågan är väl hur bra denna affär egentligen blev, med tanke på att det fortfarande bedrivs vårdverksamhet om än i mycket begränsad omfattning i lokalerna, och frågan är om dessa våra nyanlända har tillträde till Rehabbassängen utan tillsyn ? Verkar inte alldeles otroligt och inte helt lyckat heller, det var väl ändå inte meningen att kommunen och därmed vi medborgare och skattebetalare skulle få sämre Medicinsk Rehabiliteringsvård, medan Kommunen anser att detta var en bra affär, vilket kan tolkas som att vi som hade behövt den medicinska Rehabiliteringen intakt är för dyr, medan Flyktingarna är en ekonomisk tillgång,

Soludden i Härnösand Nytt Flyktingboende

Flyktinboendet Soludden
Flyktingboende i Härnösand skitigt ,solkigt och rökigt.
Det är redan nedbott och solkigt kort efter nedläggningen av Medicinsk Rehab ett beslut som är ett svek från Landstingets sida om utveckling av den medicinska Rehabititeringen i Härnösand och lokalerna stinker numera rök trots att det råd röförbud och trots att det fortfarande pågår viss minimal vårdverksamhet i form av Rehabbassängen som i sista stund övertogs av Primärvården annars hade Landstinget nog dragit proppen ur Bassängen.
ej Återställ Rehabmediicin och lägg ner flyktigboendet,.
Jag är inte e,ot flyktingar, men dessa 2 verksamheter går av förklarliga skäl inte att förena.