Vad händer med Kulturarvet sommargården Nickebo ?

Sommargården Nickebo , en gång Härnösands Domkyrkoförsamlings sommar och lägergård var en mycket välfungerande och lika omtyckt mötesplats för så väl unga som äldre, för Ungdomsverksamheten betydde Nickebo oerhört mycket eftersom många läger hölls där och även av många äldre seniorer var Nickebo mycket omtyckt och uppskattat. För ett antal år sedan ansåg dock Härnösands domkyrkoförsamling att Nickebo blev för dyr och den omtyckta sommargården avyttrades till Härnösands trädgårdsanläggningar om jag inte minns fel, och vad den skall eller kommer att användas till om den ens kommer att användas vet ingen, men ett är klart att detta är ett klart svek mot speciellt ungdomsverksamheten, en verksamhet som betecknas som en viktig del i framtidens kyrka, men i utan mötesplats för främst ungdomar, men även många äldre så kommer kyrkan att ha svårt att se en framtid, och många med mig är säkert mycket besvikna över att detta kulturarv avyttrades till förmån för annan verksamhet ,och frågan är hur en levande kyrka skall se ut utan ungdom ?
Inte ens Gålsjö Bruk fick vara kvar som en viktig mötesplats för ungdomar, hur skall då kyrkan överleva? Det kan liknas vid att gå utan mat en hel dag.

Sommargården Nickebo