Stadsfest eller inte i Härnösand ?

I dagens tidning kan vi läsa att extra pengar till hemtjänsten dröjer, och därmed drabbas också de som mest behöver denna tjänst som brukaren får betala en inkomstbasserad summa i månaden för att ha. Men med tanke på de ekonomiska problem som finns i den verksamhet som Kommunerna enligt lag är skyldiga att tillhandahålla sina medborgare, vilket inte kan anses vara fallet med en Stadsfest även om den kan vara mer eller mindre bra ur  flera synpunkter, så kanske inte ett sådant arrangemang bör stå högst på prioriteringslistan, inte minst med tanke på att detta arrangemang har tenderat att bli lite av en fyllefest, vilket kan bli rätt kostsamt för många medborgare, och förståelse för dessa rader, även andra problem har ju förekommit vilka är välkända inte minst för våra beslutsfattare hoppas på eftertanke och förståelse för dessa rader. Till sist skulle jag och säkert många med mig vilja ha besked om vad som kommer att få stryka fot vid en eventuell sponsring av en sådan tillställning ?