Landstingets tid är förbi

Den senaste tiden har det åter börjat storma kring Landstinget i Västernorrland och vården.
Sedan tidigare är Härnösands Sjukhus borta, och nu är våra beslutsfattare åter i farten och vill lägga ner för oss medborgare och ett fungerande samhälle en så viktig del som vården, denna gång handlar det om akutsjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik och om Rehabmediicin och Rehabbvssängen

Landstingets Administrativa kostym måste hårdbantas
Landstingets Administrativa kostym måste hårdbantas
i Härnösand, även denna gång görs allt på bekostnad av oss medborgare utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och inte heller denna gång finns någonting sagt om hur mycket som skall sparas på höga tjänstemän och politiker i Landstinget, där tycks det finnas pengar i överflöd, men till en fungerande vård i Västernorrland har våra beslutsfattare i Landstinget inget över,. Varför, tänker de inte på att de kan drabbas av svår akut sjukdom eller skada ,olycka där en fungerande sjukvård är a och o.
Hur kan Landstinget slösa miljoner på stafettläkare direktörslöner fallskärmar och alla möjligt andra skumraskavtal?
Tänker våra beslutsfattare i Landstinget i Västernorrland inte på att om vårat Län och de 7 kommunerna skall leva och utvecklas, så krävs det ett antal stöttepelare, däribland en fungerande sjukvård .Så nu kräver vi omedelbart stopp för fortsatt nedrustning i vården och fler skumraskavtal i Landstinget, Landstinget är bankrutt, och de pengar som finns skall satsas på medborgarna och ett fungerande samhälle, och inte på Landstingschefer och Landstingspolitiker
http://www.skrivunder.com/rehabbassangen_rehabmedicin_i_harnosand_och_sollefftea_sjukhus

Stoppa nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverige

UPPMANING TILL ALLA SOM VÄRNAR OM VÅRDEN I SVERIGE OCH VÄSTERNORRLAND.
DEN PÅGÅENDE NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSYTERNORRLAND OCH SVERIGE MÅSTYE OMEDELBART OCH MED ALLA MEDEL STOPAS.
I VÄSTERNORRLAND HAR LANDSTINGET LKGT NER HELA HÄRNÖSANDS SJUKHUS OCH STORA DELAR AV REHABMEDICIN HAR MAN OCHSÅ KROSSAT. NÄSTA STEG ÄR ATT SLÅ SÖNDER SOLLEFTEÅ SJUKHUS. OCHJ LIKNANDE SITTUATIONER RÅDER PÅ M¨ÅÅNGA ANDRA PLATSER RUNT OM I SVERIGE.
NU MÅSTE VI SOM MEDBORGARE OCH SKATEBETALARE STÅ UPP OCH ENAT SÄGA I FRÅN LANDSTINGETS NEDRUSTNING O VÅRDEN VI SOM MEDBORGARE OCH SKATTEBETALARE VÄGRAR ATT ÖLIGGA I KORRIDORER OCH SKÖLJRUM TILL FÖLJD AV ÖVERBELÄGGNINGAR I DEN SVENSKA VÅRDEN. VIDARE MÅSTE VI VÄRNA OM VÅRDPERSONALENS ARBETSSITTUATION OCH ARBETSMILÖ OCH DÄRFÖR MÅSTE VI OMGÅENDE KRÄVA STOPP FÖR ALL FORTSATT NEDRUSTNING I DEN SVENSKA OCH VÄSTERNORRLÄNDSKA VÅRDEN
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

FÖR STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN

ANDREAS MENZEL VÄSTERNORRLAND JÄRNÖSAND

Upprop stoppa nedrustningen i vården

UPPMANING TILL ALLA SOM LÄSER DETTA.
SKRIV OMGÅENDE PÅ UPPROPET STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN´
Visa att vi är många
Tack alla som skriver på detta upprop omgående. Ett första överlämnande sker på fredag 2015-10-16 till Landstingsstyrelsen i Västernorrland

Landstinget Västernorrland
Landstinget Västernorrland
Vården i Västernorrland och Sverige blöder och förblöder om vi inte vidtar snabba och kraftfulla åtgärder Krav på förändringar för att få bukt med vårdkaoset i Sverige och Västernorrland

Skullle inte länken fungera så GOOGLA på Stopa nedrustningen i vården

Stoppa nedrustningen i vården

SOS
Vården i Sverige och Västernorrland har kollapsat.
på fredag skall ett upprop överlämnas till Landstingsstyrelsen med budskapet stoppa nedrustningen i vården, och jag uppmanar alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland att omgående skriva på detta upprop på och blir det många som skriver på detta upprop skall jag försöka att ta det till Socialdepartementet i Stockholm http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist petad av sina egna partivänner
Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist petad av sina egna partivänner

Stoppa nedrustningen i vården

Landstinget i Västernorrland
Landstinget i Västernorrland
Sundvalls Sjukhus byggdses i tron at Sundsvall skulle få Universitet och därmed trodde Landstinget att Sundsvalls Sjukhus kulle få statusav Universitetssjukhus, så blev det inte utan Universitetet hamnade som bekant Umeå och därmed fick aldrig Sundsvalls Sjukhus status av Universitetssjukhus. En tidigare C Landstingsman som satt i Landstinget Vid tiden för projektering och bygget av Sundsvalls Sjukas-Han myntade följande ord Kom i håg ett att Sundsvalls Sjukhus kommer aldrig att bära sig, utan bli en ekonomisk belastning för Landstinget för all framtid och så blev det. En belastning som var så tung att först lades Härösands Sjukhus ned oh nu är det frågan om Sollefteås och tydligen även Ö-Vicks Sjukhus framtid och överlevnad. Medicinsk Rehab som fortfarande finns till viss del i Härnösand skall om Landstinget får som de vill också flytts till Sundsvall., här finns dock en hållhake som jag ser det. Rehabmediicin i Härnösand har anpassade lokaler och rehab bassäng i markplan alltså lätt tillgänglig för funktionshindrade handikappade personer, i Sundsvall ligger denna verksamhet i 5 eller om det är i 7 våningen och de om redan har det besvärligt kan inte utan problem ta sig ut , men detta faktum i likhet med många andra faktum och faktorer struntar Landstinget i allt skall till Sundsvall. begreppet patienten i Centrum liksom ad som fastslogs i sjukhus 90 utredningen nämligen att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus har totalt glömts bort och begreppet patienten i centrum trycks inte existera i Landstingspolitikens och tjänstemännens värld, då de lever långt från verkligheten, vi hade ett annat Landtingsråd vid namn Jan Sjödin som klubbade en stark reducering av rehabmediicin i Härnösand, och när klubbslaget var ett faktum läggs han in först på medicinkliniken i Härnösand och senare på rehabmediicin i Härösand, och då myntade han följande ord.Inte visste jag att vi hade så här bra vård i Härnösand. Nej klart han inte kunde vita. Man saknar inte kon förrän båsen är tom. och ett skall vi komma håg att ju mer Landtinget nedrustar i vården des större underskott går de med , eftersom en nedrustning i vården innebär avflyttning från orten och därmed minskar skatteintäkterna, och följden blir att även Landstingets ekonomi blir sämre med minskade skatteintäkter.
Så vad som måste till är ett stoppa nedrustningen i vården för att få fler at flytta till Västernorrland och därmed ökar Landstingets skateintäkter vilket gynnar alla.

Jag uppmanar all som värnar om vården i Västernorrland och Sverige att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården, vilket skall överlämnas i en första omgång id Landstigsmötet fredag 2015-10-16 klockan 8,30 på Landstingskansliet
Var finns konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för all nedrustning i vården ? En nedrustning som omgående måste stoppas

För uppropet stoppa nedrustningen i vården

Andreas Menzel Västernorrland Härnösaand

Stoppa nedrustningen i vården Lägg ned Landstinget

Landstinget i Västernorrland har i likhet med många andra Landsting under många år ägnat mycket tid och kraft åt en omfattande nedrustning av sjukvården. Detta kan vi som boende i de sju kommunerna i Västernorrland liksom i övriga Sverige ej accepter. Då en fortsatt nedrustning hotar såväl patientsäkerheten som personalens arbetsmiljö, något som vare sig vi som patienter eller personalen kan eller skall acceptera, och därför kräver vi omedelbart stopp för fortsatt nedrustning av vården i Västernorrland och övriga Sverige.
Dessutom har alla neddragningarna skett och sker allt jämt utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys, vilket vi som medborgare i Västernorrland liksom i övriga Sverige vare sig kan eller skall acceptera, då det handlar om skattepengar och människoliv. och därmed har vi som medborgare rätt att ta del av och kräva att Landstinget redovisar såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för alla neddragningarna i vården i Västernorrland liksom i övriga Sverige.
Och mot bakgrund av vad som anförs i detta upprop säger vi omedelbart och bestämt nej för fortsatta nedrustning i sjukvården i såväl Västernorrland som i övriga Sverige. Begreppet vård på lika villkor existerar inte i vare sig Västernorrland och lika lite på många andra platser i Sverige, man tvingas också fråga sig hur Landstinnget i Västernorrland kan gå med större underskott ju mera man drar ned på vården som skall vara Landstingets huvuduppgift?
•Använd våra skattepengar på rätt sätt och utveckla vården med fler platser i slutenvården istället för att betala böter för felplacerade sängar som gör det tungarbetat för personalen och oetiskt för patienterna.
•Skrota Landstinget.
•Stoppa nedrustningen i vården.
•Skapa en myndighet med ansvar för hälso och sjukvården i Sverige och Västernorrland.
•Sätt patienterna i centrum.
•Återupprätta de små sjukhusen och skapa en mindre organissation och administrativ stab under varje sjukhus.
•Ge läkarna mera tid åt patienterna, genom att återanställa läkarsekreterana.
•Använd våra skattepengar till att tillhandahålla en värdig vård till gamla, handikappade och sjuka och vårdbehövande, så att de slipper att vårdas i för vård ej avsedda utrymmen, så som korridorer, sköljrum och expeditioner, vilket ej är värdig vård och kostar mångmiljon belopp i böter inte minst för Landstinget i Västernorrland, detta kräver vi omedelbart stop för.
•Börja omsätta begreppet vård på lika villkor i praktiken och återställ de små närsjukhusen med närhet till god och trygg vård. Låt inte dyrbar tid gå åt till att ambulanssjukvården skall behöva stå hos svårt sjuka mänskor och ringa till våra sjukhus för att kolla om det finns plats, då har det spårat ur totalt för sjukvården och välfärden i Sverige och Västernorrland.
•Redovisa konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för alla neddragningarna i vården i Västernorrland liksom i övriga Sverige.
•Skapa en myndighet med ansvar för hälso och sjukvården i Sverige och Västernorrland.
•Till och med rehabiliteringsvården i Västernorrland har Landstinget havirerart då man sade upp 2 assistenter i reehabbassängen i Härnösand och minskade tillgängligheten från 40 timmar i veckan till ca 5-6 timmar i veckan. Liknande situationer råder säkert på flera ställen i vårat avlånga land.
Stopa nedrustningen i vården Presentera omgående konsekvensbeskrivning och kostnadsanalyser för all nedrustning i vården i Västernorrland och Sverige, då det handlar om skattemedel alltså hela svenska folkets pengar.
Skrota alla fallskärmar och använd dessa pengar i ställe till att utöka platserna i sjukvården med mera personal och fördela fallskärmarnas pengar till att betala sjukvårdsanställda ordentliga löner med tanke på det ansvar de har.
Nu har vi fått nog av Landstingets ständigt pågående nedrustning i vården.

Du som stöder budskapet i detta upprop uppmanas att visa ditt stöd genom att omgående skriva på detta upprop.
Tack alla som värnar om en fungerande vård i Västernorrland, Sverige, Härnösand och var helst ni bor
Andreas Menzel Härnösand
Initiativtagare till detta upprop med en fråga som angår oss alla

Andreas Menzel Härnösand

Landstinget i Västernorrland med Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist i spetsen har abdikerat
Landstinget i Västernorrland med Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist i spetsen har abdikerat

Uppropet Stoppa nedrustningen i vården

Uppmaning till alla som värnar om en fungerande vård i Västernorrland oh Sverige
BESÖK OMGÅENDE UPPROPET STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN
OCH GÖR DET I DAG SÅ ATT VI BLIR MÅNGA SOM VISAR ATT EN VIKTIG FRÅGA
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

FÖR STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN
ANDREAS MENZEL
NATTVOKSGATAN 5
871 45 HÄRNÖSAND
0611-550 300
070-5838175
[email protected]

Landstinget nedrustar i vården och har därmed abdikerat

Landstinget i Västernorrland med Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist i spetsen har abdikerat
Landstinget i Västernorrland med Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist i spetsen har abdikerat
SOS Nu fortsätter Landstinget sin nedrustningsprocess.
Denna gång genom att slå spiken i kistan för Sollefteå Sjukhus
Detta kan och skall vi som värnar om vården i Västernorrland och Sverige
inte acceptera så nu sätter vi alla foten i backen och säger stop för Landstingets nedrustning i vården dom äventyrar såväl patientsäkerheten som personalens arbetsmiljö och arbetssituation. får Landstinget som de vill så slår de även spiken i kistan för Rehab medicin och reehabbassängen i Härnösand, allt utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys, vilket är olagligt , så nu måste vi kraftfullt säga ifrån och jag hoppas att alla som ser detta upprop skrive4r på detta omgående, många blir vi starka och Landstinget med Elisabeth Strömqvist har valt att inte föra några fler diskussioner med medborgarna och därmed har Landstingsledningen i Västernorrland abdikerat

SOS Stoppa omgående den fortsatta nedrustningen i vården genom din underskrift var än du bor i vårat avlånga land Sverige
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Tack för många snabba underskrifter i länken ovan

För Stoppa nerrustningen i vården

Andreas Menzel Västernorrland Härnösand

Vården i Sverige och Västernorrland håller på att kolapsa, detta drabbar alla och måste stoppas

Uppmaning till alla som värnar om en fungerande vård i Sverige och Västernorrland.
Landstingets ständiga nedrustning i vården gör att köerna till operation såväl planerade som akuta växer katastrofalt lika så är det en katastrof att många akut och svårt sjuka får vänta alldeles för länge på Landets akutmottagningar och inte minst vårdas i för vård ej avsedda utrymmen som korridorer,sköljrum, expeditioner med fler för vård ej avsedda utrymmen, detta kan inte accepteras, eftersom det handlar om människor, och inte minst om sekretessen dessutom är det ingen bra arbetsmiljö för vårdpersonalen, till sist får Landstinget i Västernorrland betala 30 000 kronor för varje felplacerad säng, pengar som kan och skall användas på bättre sätt Tack för din påskrift och ditt stöd för en human vård i Sverige och Västernorrland och sist men inte minst låt inte våra politiker i Landstinget gå före i vårdkön genom att köpa sig förbi vårdkön detta kan vi inte acceptera Tack alla som stöder detta budskap med era påskrifter. För en fungerande vård i Sverige och Västernorrland Andreas Menzel Härnösand http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden Andreas Menzel Härnösand initiativtagare till ett upprop som angår alla.