Stoppa nedrustningen i vården

Uppmaning till Alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland.
Landsinget fortsätter sin nedrustning i vården,. Det nästa som står på skottlistan är Sollefteå Sjukhus, och återsände lilla del av Rehab medicin i Härnösand, och liknande situationer förekommer på många andra platser i vårat avlånga land, och nu gäller det att sätta stopp för Landstingets fortsatta nedrustning, och det gör vi alla genom att skriva på uppropet stoppa nerrusningen i vården .En nedrustning som drabbar hela Svenska folket och sker utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, hjälp de vårdanställda till en human arbetssituation och alla patientgrupper till en human vård utan överbeläggningar i korridor och sköljrum och andra för vård ej avsedda utrymmen till följd av överbeläggningar. MEd en fortsatt nedrustning i vården kommer många platser i vårat avlånga land att avfolkas och det måste vi stoppa . Stoppa nedrustningen i vården genom din påskrift

För stoppa nedrustningen i vården

Andreas Menzel Västernorrland Härnösand

Stoppa nedrustningen ii vården .Behåll Sollefteå Sjukhus och Rehab medicin i Härnösand
Stoppa nedrustningen ii vården .Behåll Sollefteå Sjukhus och Rehab medicin i Härnösand

Stoppa nedrustningen i vården

Uppmaning till alla som värnar om en fungerande vård i Sverige och Stoppa nedrustningen i vårdenVästernorrland i framtiden.Alla vet vi att vården i Västernorrland liksom i övriga Sverige genomgår en omfattande nedrustning, vilket drabbar de svagaste och sjukaste värst, I Västernorrland liksom på många andra platser i Sverige har läget blivit kaotisk och katastrofalt, vilket drabbar patienterna i form av överbeläggningar och långa väntetider på såväl planerade som akuta operationer och behandlingar och vårdpersonalen i form av en omänsklig arbetssituation och därmed även dålig arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket dömer numera ut höga böter för felplacerade sängar, allt för att komma till rätta med kaoset i vården, dessa böter får vi i egenskap av skattebetalare vara med och betala vare sig vi vill eller inte, detta måste omedelbart ta slut. Vi som medborgare måste enat säga ifrån , Vi skall inte behöva tollerera orimligt långa väntetider på såväl planerade som akuta läkarbesök, vi skall inte heller acceptera att behöva vårdas i för vård ej avsedda utrymmen så som sköljrum, dagrum, korridorer och i andra för vård ej avsedda utrymmen, samtidigt måste arbetssituationen bli mänskligare för de vårdanställda för att säkra en fungerande vård i framtiden,. Vi vet att all nedrustning i vården sker utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalys, vilket måste anses strida mot lagen eftersom det handlar om våra pengar alltså skattepengar., och nu hoppa jag i egenskap av initiativtagare till detta upprop att underskrifterna blir många så att de kan överlämnas till våra beslutsfattare i Landsting Riksdag och Regering med förhoppning om Svenska folkets snaraste stöd i en viktig fråga som angår alla

Uppropet stoppa nedrustningem i vården

SOS Sedan i November finns ett upprop på http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden.Frågorna jag ännu en gång ställer till de boende i Västernorrland är följande. Har ni sett detta upprop? Om ni har sett detta upprop varför skriver Västernorrlänningarna inte på detta upprop ? Är ni så nöjda med att behöva vänta timme in och timme ut på exempelvis akuten i Sundsvall? Varför engagerar denna fråga inte fler? Var har exempelvis alla 16 000 Härnösandsbor tagit vägen som en gång demonstrerade för Härnösands sjukhus? Månar ni inte om patientsäkerheten och personalens arbetssituation och arbetsmiljö ? Hur många förstår allvaret i den rådande situationen i vården i Västernorrland ? Härnösand och nu håller samma sak på att återupprepas med Sollefteå Sjukhus. Jag hopas innerligt att ni snarast stöder uppropet stoppa nedrustningen i vården vilket kommer att vara till gagn för alla. Tack för att ni snarast skriver på stoppa nedrustningen i vården som man hitta enklast med hjälp av GOOGLE Andreas Menzel Härnösand initiativtagare till ett upprop som angår alla och tar någon minut att skriva på