Landstingets slöseri med våra skattemedel och nedrustningen i vården

Sedan många år tillbaka är Härnösands Akutsjukhus ett minne blott, detta eftersom Landstinget redan på 70-80-talet nedrustade vården under förevändningen att Landstinget skulle spara, vid tiden för nedläggningen av Härnösands Akutsjukhus hade vi två Landstingsråd vid namn Stig Andersson och Agne Olsson , som vid ett tillfälle myntade följande hord .Av Härnösands Sjukhus skall vi göra potatisåker, och visst kan man väl säga att de lyckades med vad de  sade, att denna s.k potatisåker har kostat mångmiljonbelopp i böter är något man aldrig hört Landstinget tala om. lika lite har vi någonsin sett röken av vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, alla siffror som Landstinget presenterat som sparåtgärder har stannat vid siffror utan verklighetsförankring eftersom Landstinget fått och allt jämt får betala för alla överbeläggningarna i Sundsvall och frågan är var pengar till straffavgifter tas när kassakistan är tom och när de pengar som skulle ha använts till vård, går till dyra konsulter, direktörer chefer och stafetter, det sista en självklar följd av nedrustningen i vården ,,eftersom vårdpersonalen flyr Västernorrlands Läns Landsting, nu har vi skattebetalare i stället fått ytterligare en kostnad till ingen nytra och för all framtid i den nybildade region Västernorrland, men då tycks det finnas pengar,det är på tiden att Landstinget sköts som ett företag och att när kassakistan är tom återstår endast konkurs, att göra som Landstinget i Västernorrland har gjort och allt jämt gör när man slösar med våra skattemedel på allt annat utom vård är både oetiskt och odemokratiskt,4 akutsjukhus blev först 3 och är sedan något år 2 då man till följd av Landstingets nedrustning inte kan upprätthålla akutsjukvården i Sollefteå heller eftersom läkare och övrig vårdpersonal flyr Landstinget i Västernorrland, inte heller den utlovade utvecklingen av den medicinska rehabiliteringen vart det någonting av annat än en total nedläggning, om Landstinget tror att man med vidtagna åtgärder skall kunna utveckla vården i Västernorrland och Västernorrland som län är man nog rejält fel ute, och nu är det dags att städa Landstingstrappan från toppen, för i botten har man ju inget kvar att städa bort .Landstingets tid är förbi och en ny huvudman måste snarast och skulle förlägne sedan ha behövts för vården i Västernorrland och Sverige, sedan kan Landstinget pyssla med den praktiska avvecklingen, som inte får kosta en enda skattekrona, denna avvecklingsprocess kan ske på fritiden vilket tjänstemän och politiker i Landstinget kommer att få gott om när denna koloss på lerfötter är ett minne blott. Jag vill till sist poängtera att vårdpersonalen som fortfarande orkar arbeta i vården i Västernorrland är beundransvärda, till sist spelar det ingen roll vilken politisk majoritet Landstinget får, för alla tycks bara ha trampat på i nerrustningens spår, så lägg ner kolossen på lerfötter Landstinget, och låt staten överta ansvaret för vården.,

Landstinget och de svikna löftena om utveckling av vården i Västernorrland

Tack Erik Lövgren för att du och ditt gäng ännu en gång svikit era löften,  3 akutsjukhus blev i ett slag 2 Örnsköldsvik och erat mecka Länssjukhuset i Sundsvall och den medicinska rehabiliteringen som ni lovade utveckla har ni totalhavererat

Landstingsrådet Erik Lövgren

ni har nu 2 månader på er att städa ut er ur Landstingets bunker på Storgatan i Härnösand., 3 akutsjukhus blev 2 Medicinsk rehabilitering blev vi blåsta på. stafettkostnaderna ökar Lavinartat,lika så kostnaderna för konsulter,chefer direktörer och odugliga inkompetenta beslutsfattare som svikit oss medborgare,väljare och skattebetalare i Västernorrland, dags att städa ut er så att det är rent och sanerat till valet i september.

Hela Landstingsledningen tycks ha problem med minnet.

Svar till Inte bara M verkar ha problem med minnet,.
Nej Sossarna Vänstern och Miljöpartiet måste väl vara de som drabbats av dens törsta minnesförlusten, de lovade vid valet 2014 att Västernorrland skulle ha 3 akutsjukhus, tidigare 4 inklusive Härnösand, vidare lovade den nuvarande Landstingsmajoriteten utvecklad medicinsk rehabilitering .Vad det blev av denna utveckling är ju väl och vida känt, det vart en totala avveckling så i dag finns ingen specifik Medicinsk Rehabilitering för unga med olika Neurologiska skador och funktionshinder i Västernorrland, eftersom man lade ned den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland, man skyllde på ekonomiska problem och att man var tvungen att spara, vad man sparat, ja det har vi och kommer bi som medborgare,patienter och skattebetalare i Västernorrland aldrig att få reda på, eftersom Landstingets ledning saknar förmåga och förstånd att redovisa konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, trots att deta måste anses vara lag när det handlar om skattemedel alltså medborgarnas pengar, i stället har Västernorrlands Landsting valt att satsa på konsulter,chefer och stafetter, det sista ett måste eftersom allt fler flyr Landstinget och därmed vården i Västernorrland , något som drabbar oss som skattebetalare, medborgare och patienter i Västernorrland,. det är alltså dags att vi får bort kolossen på lerfötter Landstinget som ljuger och sviker oss medborgare gång på annan, då de hävdar att de skulle behöva spara på grund av ekonomiska problem, så kan knappast anses vara fallet i Västernorrlands Läns Landsting med tanke på hur de slösar med våra skattemedel på allt annat än vård., det är alltså dags att städa Landstingstrappan från toppen en städning som skall vara avslutad senast till valet i september 2018.

Sollefteå Akutsjukhus ett minne blott

Andreas Menzel

 

Landstingets löften från 2013

Landstinget Västernorrland

Så här skrev landstinget Västernorrland på sin hemsida i maj 2015…….Landstinget utvecklar former för medborgardialog
2013-05-14 16:24
Medborgarnas insyn och möjlighet till delaktighet och engagemang är en allt viktigare fråga för kommuner och landsting. Man försöker på olika sätt skapa dialog och ta tillvara medborgarnas synpunkter som underlag i utveckling och styrning av verksamheten. Nu pågår ett utvecklingsarbete i Landstinget Västernorrland för att hitta bra metoder för detta. Syftet är att få bredare underlag för beslut i olika typer av frågor.
Landstinget Västernorrland vill stimulera medborgarna till engagemang i lokala såväl som länsgemensamma frågor. Dessa synpunkter kan på ett bra sätt komplettera andra faktaunderlag så att de förtroendevalda får bredare beslutsunderlag med fler perspektiv inför beslut i olika frågor.
I Landstinget Västernorrland finns ett politiskt utskott från landstingsfullmäktige kallat Medborgarpanelen. Panelen består av nio ledamöter. Man har som särskilt uppdrag att lyssna efter medborgarnas behov av och synpunkter och tillgodogöra sig och bearbeta idéer från allmänheten.
Under våren anordnades en workshop som startskott för förtydligade arbetsformer gällande medborgardialogen. Där berättade företrädare för flera andra landsting om hur de arbetar med sin medborgardialog. Det finns många goda idéer att lära av när Västernorrland nu inleder utvecklingsarbetet för vår del.

Kommentar av undertecknad 2017-09-18
Suck så förbannat mycket lögn, hade man menat allvar med vad man sade i maj 2013, så hade vi ju sluppit allt kaos, och inga manifestationer eller demonstrationer hade heller behövts, om Landstinget hade gjort vad de lovade i maj 2013, fast sedan detta löfte har det gått drygt 4 år, vilket är en lång tid för Tidningsledningen att komma i håg och hålla vad man lovat, och allt återupprepas av vad man lovade i sjukhus 90-utredningen, där det fastslogs att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus, och att raseringen i vården som sker nu inte har med ekonomi att göra är helt klart, med tanke på vad man slösar på chefer,konsulter och direktörer, och frågan är när Landstingsledningen i Västernorrland skall förstå innebörden i att Landstingstrappan måste städas från toppen och inte från botten, när det skall sparas.

Välkommen till sanningen Erik Lövgren Eva Back med flera i Landstinget i Västernorrland

Erik Lövgren. Håll dig till sanningen. Det är sossarna som havrerat vården i Västernorrland och allt skede under den rödgröna Regeringen och under den lika rödgröna röran i Landstinget sker på olaglig väg eftersom inga konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser har upprättats, Det var dina partikamrater Stig Andersson Agne Olsson senare kom Eva Söderberg och Elisabeth Strömqvist in i bilden , nu är det du, Eva Back med flera som slår sönder allt som återstår, och därmed sviker era löften om 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk Rehabilitering. Att slå i hop medicinsk Rehabilitering med Geriatrisk Rehabilitering i Sundsvall innebär att Sossarna som säger sig värna om de sjuka Handikappade äldre och svaga, sviker era löften och därmed även sviker oss medborgare och väljare men snart är det val och förhoppningsvis är det då slut med din och andras Rasdering i Landstingets sjukvård. Ni lider ju av begreppsförvirring när ni påstår att ni utvecklar och i själva verket avvecklar en av de viktigaste ingresserna i ett fungerande samhälle, nämligen vården i Västernorrland

Dags att vakna Erik Lövgren Eva Back med flera öppna ögonen och sist men inte minst välkommen till sanningen ett kaos i vården och svikna löften av er som säger er värna om de svaga och sjuka PYTSAN

Rehabmediicin i Härnösand läggs ner