Traffiksäkerhet

Läser i dagens tidningen Ångermanland att polisen i Ångermanland tagit minst 258 fortkörare i Länet under påskhelgen, och man frågar sig vad och hur dessa fortkörare tänker, tänker de inte på att oförutsedda situationer kan dyka upp i form av andra trafikanter, som inte har samma eld i baken som dessa fortkörare, eller är körkortet så litet värt så att det inte spelar någon roll om man tappar detta under någon eller ett par månader.Har vi för korta spärrtider eller är bötesbeloppen för låga ? Ja någonting är ju uppenbarligen inte tillräcklig för om vi hade regler som vore tillräckligt avskräckande så skulle ju trafiken behöva flyta mycket lugnare, och därmed kunna vara mycket säkrare för alla oskyddade medtrafikanter i form av fotgängare med flera grupper som kan komma i vägen för dessa fartdårar. Med dessa fardårar blir det också alltjämt svårt att uppnå den av Trafikverket eller tidigare Vägverkets   efterlängtade mål om en nollvisionen vad gäller skadade och döda i trafiken.

Traffikmiljön i Härnösands Centrum behöver bli bättre och säkrare.

 

 

 

 

Trafikmiljön i Härnösands Centrum behöver bli bättre och säkrare, som det är nu så används bland annat gågatan rätt flitigt av motorfordon, inte bara för att lossa och lasta utan numera även som genomfart, vilket kan äventyra säkerheten ordentligt om man har otur, vid min promenad genom Härnösands Centrum möttes jag till exempel av denna syn, ett motorfordon stående på trottoaren som är till för fotgängare, snälla ni som parkerar så här, tänk på människor med någon form av funktionshinder eller begränsning och gör det så lätt så möjligt för denna grupp av människor att röra sig i vårat trevliga och mysiga Härnösand

Med vänlig hälsning och tillönskan om en glad påsk, och en trevlig vår.

Andreas Menzel