Landstingets slöseri med meddborgarnas skattepengar

Den senaste veckan har vi vid flera tillfällen kunnat läsa om hur Landstinget försöker att få ekonomin att gå i hop, allt medan samma koloss på lerfötter dvs Landstinget slösar med medborgarnas skattepengar utan des like. Bara under den senaste veckan har vi kunnat läsa om Landstingets underskott som beräknas till 390 miljoner för innevarande år.

I dag kan vi läsa om hur Landstinget tvingas till inhyrning av läkare= Stafettläkare, dessa utgjorde under fjolåret en kostnad för Landstinget på 35 miljoner kronor.

Dessutom sägs det att Landstingets session salsbyggnad behöver renoveras till en beräknad kostnad av 3,7 miljoner, vilket ger Landstinget och därmed oss medborgare en kostnadsökning på totalt 428,7 miljoner kronor. Frågan är bara när Landstinget skall se om sitt hus och börja värna om medborgarna och satsa på att få till en fungerande vård i Västernorrland.

Kräver ett snabbt svar av ekonomiskt ansvariga, om några sådana finns på Landstinget i Västernorrland Eller Landstingsrådet Per Walberg.