Höga trottoarkanter ett hinder för personer med hjälpmedel

Fråga ställd till Kommunfullmäktige i Härnösand 2018-08-30

På många platser i Härnösand har trottoarer avfasats ,men fortfarande finns ett antal ställen där trottoarkanterna är för höga och saknar avfasningar bland annat när man kommer från Nybrogatan och skall in mot Bostadsområdet Torsvik via Torsviskgatan, i infarten vid Mac Donalds där avfasningar saknas, vilket gör det besvärligt för personer med hjälpmedel i form av rullatorer, och andra hjälpmedel att ta sig fram , vilket leder till en trafikfara, hur tänker man lösa denna fråga ?

Ett skäl till de höga trottoarkanterna som jag hört skulle vara att underlätta för synskadade, men även dessa måste väl vara angelägna om att inte snava och falla, det är nu min förhoppning att frågan på nytt diskuteras och ses över, och förhoppningsvis åtgärdas för att underlätta framkomligheten för alla, då den bilburna trafiken har allt för bråttom och knappast ger sig tid att stanna, vilket kan få mycket förödande konsekvenser för en fotgängare i allmänhet och personer med funktionsnedsättning i synnerhet.

 

och frågan jag ställer är hur och när påtalade problem kommer att åtgärdas då trafiktätheten och hastigheterna allt jämt ökar och därmed ökar även risken för olyckor

Härnösand 2018-08-30

Andreas Menzel