Trafikverkets tillfart inget för tunga fordon

I dag talar vi om hur viktigt det är att på alla sätt höja trafiksäkerheten för alla svenska medborgare, men frågan man tvingas ställa sig är hur trafikverket följer tanken om en trafiksäker, miljö för alla när man har sin tillfart i Härnösand via Nattviksgatan en mycket smal och trång tillfart, där allt från personfordon till 30 meters långtradare skall passera. Bostadsområdet bebos av flera äldre och funktionshindrade , där många rör sig med hjälpmedel så som rullatorer, rullstolar permobiler, och oavsett vilken typ av människor som bor i ett bostadsområde så måste väl trafiksäkerheten för alla vara a och o Skall det verkligen först behöva hända en olycka innan åtgärder vidtas för att bygga en trafiksäker tillrat till Trafikverket?