Snart är det val till Riksdag Kommun och Landsting

Landstingets ständiga nedrustning i vården
2014 är ett valår. Ett valår som jag hoppas inte skall glömmas bort av Västernorrläningarna, främst vad avser Landstingsvalet.
Vid valet 2010 fick Västernorrlands Läns Landsting en ny borgerlig majoritet, som skulle få förtroendet att återställa ordningen i den totalhavererade vården. I stället har man kört sönder vården ännu mera, och situationen bedöms som värre än någonsin. Vad detta kommer att få till följd vid valet inom ca 4 veckor kam man ju bara spekulera i, men ett är säkert Landstingets förtroende oavsett majortet är bottenkört och nu återstår bara att se till att räddas vad som räddas kan av den Svenska och Västernorrländska vården, men ett är säkert att det nog knappast varit svårare någon gång tidigare att rösta i Landstingsvalet än i det kommande valet. Och frågan är ju om vi som medborgare endast borde rösta om Landstingets vara eller inte vara, och då kommer ju utgången att bli rätt självskriven, alltså Landstingets tid är förbi, och en ny huvudman för den så oundvikliga vården måste till.
För ett antal år sedan lovade Landstingsrådet Per Wahlberg att satsa på Rehabiliteringsvården, men tyvärr även denna gång svek landstinget oss medborhare, så för att råda bot på vårdkaoset måste en ny organissation och huvudman överta detta ansvarsfulla uppdrag att sköta vården.
Och till alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland riktar jag ännu en gång uppmaningen att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården.http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden