Sollefteå Akutsjukhus på Entreprenad?

Varför fanns inget entreprenad förslag för Rehabmediicin i Härnösand ?
Varför fanns aldrig förslaget drift på entreprenad med i Härnösand ?

Jaha nu när hela vården är på väg att kollapsa i Västernorrland, så börjar Landstinget att fundera på entreprenad. Varför diskuterade man inte entreprenad i Härnösand ? Att lägga ut bland annat Rehabmedicin verksamhet i Härnösand, hade kunnat förskona så väl patienter som personal Men i stället valde Landstingsledningen att missgynna en stor grupp människor med speciella rehabiliteringsbehov/möjligheter, genom att dräpa den medicinska Rehabiliteringen i Härnösand, och inbilla sig att Geriatrisk Rehabilitering är samma sak som medicinsk Rehabilitering,. Man brukar säga att sent skall synden vakna, ,en detta ordspråk gäller inte Landstinget i Västernorrland. SÅ patienten och medborgaren i centrum är bara att glömma i Västernorrlands Län Landsting, där gäller tjänsteman och politikeravtal före en fungerande vård, och allt sker åter igen på medborgarnas bekostnad och utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser.

NI SOM FUNDERAR PÅ ATT FLYTTA TILL VÄSTERNORRLAND Välkommen till ett vackert län och vackra Landskap, men förvänta er inte att vården fungerar, detta är absolut inte vårdpersonaens fel. Dessa gör ett fantastiskt arbete under mycket pressade förhållanden. Utan Detta är helt och hållet Landstingets fel.

Andreas Menzel