Landstinget i Västernorrland läcker som ett soll

Nog är det bra märkligt hur Lena Asplund M och många andra tycks blunda för kaoset som råder i vården och att Västernorrlands Läns Landsting är ett av de Landsting med högsta stafettkpostnaderna , det är bara att gGpoogla på Stafettkostnader i Sveriges Landsting så får man snabbt upp rätt fakta Observbera kaga nvändert intre begreppet region, det vopre som att svära i kyrkan , Västernorrlands Läns Landstingn har inget att varab stolta över utan skall i stället skämmas åt alla lögner och svek av löften om utveckling i vården
3 Akutsjukhus är nume4ra 2 Sundsvall och Örnsköldsvik och någon Medicinsk Rehabiliteriong finns iunte längre i Västernorrland efter Landstingets oförstånd att lägga ner denna verksamhet i Härnösanbd och i samma svep sticka kniven i Sollefteå Akutsjukhus, så nu gäller våningssängar i Sundsvall, och obs tag även med er matsäk .

Landstinget i Västernorrland läcker som ett soll

Det är dags för Landstingets nickedockor oavsett parti att vakna och inse hur fel man g jort och gör, tytvärr har man nog redan rasserat allt för mycket så att starta en äggningauktion är nog för sent, det är bara att beklagligt konstatera att Landstinget i Västernorrland ljuger som hästar travvar och sviker oss medborgare gång å¨annan, vill man ha något uns förtoende är det mycket brottomt att stoppa nedruistningen i vården och städa Landstingstrappan från toppen, för att rädda det viktigaste vården i Västernorrland, allt annat som Landstinget pysslar med kan överföras till Staten ja det är nog dags att även vården i Sveriige och därmed öäven västernorrland förstatligas eller privatiseras .

Ftihet Jämlikhet i vården i Landstinget ?

Frihet Jämlikhet Solidaritet är begrepp som anvämnds i Landstingspolitikernas munnar. Vården har aldrig varit mer ojämllik än i dag, 3 akutsjukhus jar blivit 2 och nåhgon medicinsk rehabilitering finns inte längre i Västernorrland , och alla beslut har tagits utan giltiga beslutsunderlager i form av konskvensbeskrivningar eller ksotnadsanalyser, i stället har pengar gott till dyra stafetter,konmsulter och chefer till ingen nytta, det är dags att denna församling bestående av en massa inkompetenta nattmössor tar sityt ansvar och omgående avgår .

Landstingets tillgänglighet på fungerande vård allt sämre i Västernorrland

Landstingets slogan god och lika sjukvård blir ett allt större skämt i Västernorrland.
Försökte nu på morgonen att få kontakt med Neurologen i Sundsvall , följde anvisningarna, och när allt var inknappat säger en automatisk röst för rådgivning har vi inga telefontider att ge ,var god återkom senare eller näst kommande vardag, det ni det kallar Landstinget i Västernorrland för god och jämlik vård. Jag kallar detta ett för ett gigantiskt stort misslyckande för Landstinget i Västernorrland, jag vill dock betona att min kritik riktar sig till våra beslutsfattare,och är på inget sätt riktade mot vården i sig 

Man kan både bli ledsen och förbannad

Mer centralisering i vården att vänta enligt sjukhusdirektör Nina Fällback-Svensson

Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson säger att mer Centralisering av vården är att vänta, och som orsak anger hon problemen med att rekrytera läkare till de mindre sjukhusen,. hon säger att de flesta vill jobba på större sjukhus, det är givetvis inte sant utan är något som hon tror i sin och Landstingets iver att rasera vården i Västernorrland, som exempel kan nämnas att när Härnösands sjukhus med en gång Sveriges bästa Medicinklinik så föredrog många läkare att göra sin AT och ST tjänstgöring just i Härnösand, där enheten var liten och man hade en bra överblick och inblick i verksamheten, i takt med Centraliseringen ökar trycket på våra Sjukhus allt mer, och allt mer av läkarnas tid för patienten går åt till administrativa göromål i stället för tid för patienterna, en del av följden av Landstingets spariver när man för ett antal år sedan plockade bort läkarsekreterarna.

Härnösands en gång så väl fungerande akutsjukhus var även känt och mycket omtyckt av operationsteam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som utförde många kranskärlsoperationer i just Härnösand, övergår vi sedan till Sollefteå Akutsjukhus, som numera inte heller har statuts av Akutsjukhus, så var de mycket kända och omtyckta för sina knä, höftleds och ögonoperationer, Problemen att rekrytera läkare till de små sjukhusen kan alltså knappast anses bero på sjukhusens storlek, utan måste i stället anses bero på Landstingets dåliga personalpolitik, där allt går ut på att centralisera och omvandla vården till löpande band principen och därmed är Landstingets valspråk patienten i centrum ett minne blott, att svikna löften om utvecklad vård i Västernorrland inte gynnar någon dera parter är självklart och vem söker sig till ett Landsting där situationen i vården är närmast kaotisk nästan jämt ?

Nej Landstinget i Västernorrland måste tänka om och tänka rätt och göra om och göra rätt, sätt patienten och vårdpersonalen i centrum det kommer alla att tjäna på, inte minst Landstinget i Västernorrland, Landstinget tjänar inget på att lova ett och göra raka motsatsen, utveckling a den medicinska rehabiliteringen och tre akutsjukhus, är det senaste löftet till oss medborgare och skattebetalare, inte heller av detta löfte blev det något, utan i stället säger Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson att en ökad Centralisering är att vänta. Hur vi skall kunna utveckla Västernorrland med Landstingets svek och inställning till vården i Västernorrland är det nog knappast någon som förstår, och frågan är om Landstingsledningen själva förstår det, varför talas det aldrig om att det skall skäras från Landstingstoppen när det skall sparas ?

Varför kan Landstinget aldrig presentera konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser för all nedrustning? Det handlar ju trots allt om människoliv och inte döda ting, d.v.s om man får vård i tid.

Att Stafettkostnaderna ökar i Västernorrland men även vårdkaoset är en självklar följd av Landstingets centraliserings och nedrustningsiver

 

Andreas Menzel

Mer Centralisering i vården att vänta Enligt Sjukhusdirektör Nina Fällback-Svensson

Landstingets svammel och svek

Ännu en gång svamlar HSN:s ordförande Eva Back en massa smörja, då hon påstår att vården i Västernorrland och därmed även förlossningsvården i Västernorrland fungerar bra och att det inte skulle finnas någon anledning till oro,man skulle kunna tro att hon talar ut i från professionen, alltså i egenskap av läkare, men tack gode gud att hon inte är läkare eller tillhör någon annan kategori i vårdkedjan, för då skulle nog mycket gå snett,anledningen till oro och irritation över Landstingets ständiga svek och lögner vad gäller nedrustningen i vården i Västernorrland ökar med all rätt, Västernorrland lovades så sent som i början av året 3 Akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering, 3 Akutsjukhus har blivit 2 Sundsvall och Övik där trycket ökat omänskligt, vilket drabbar oss som medborgare och patienter, den medicinska Rehabiliteringen skulle utvecklas,men lika snabbt som Landstinget avgav löfte om utveckling l, lika snabbt slog Landstinget i Västernorrland spiken i kistan för den medicinska Rehabiliteringen i Härnösand, vilket inneburit att en stor grupp människor med Neurologiska funktionshinder ställts utan professionell möjlighet till rehabilitering, en rehabilitering som hade kunnat leda till vinst för så väl den enskilde patienten som Landstinget, och att nedläggningen av så väl Sollefteå BB och Akutsjukhus och den Medicinska Rehabiliteringsverksamheten i Härnösand ej är ekonomiskt betingade bevisar ju de slöseri med våra skattemedel på konsulter och fallskärmar och andra skumraskavtal. Nej landstinget i Västernorrland saknar så väl kompetens som kunskap och mänskligt förstånd att handha så viktiga frågor som vården utgör i ett samlat samhällsansvar ett ansvar som Landstinget aldrig tagit och heller aldrig kommer att ta, så nu är det dags för Staten att ta detta livsviktiga ansvar inte minst vad gäller vården i Västernorrland, och jag i likhet med många andra som kämpar för vården i Västernorrland uppmanar alla Västerlänningar att inte glömma bort Landstingets ständiga fadäser, som kostar oss skattebetalare miljontals kronor och i värsta fall livet.

Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back

Landstinget i Västernorrland bottenkör vården.

Landstingets tid är förbi.
S/MP Majoriteten i Landstinget säger sig ha tagit politiskt ansvar genom att göra en kovändning om Sollefteå Akutsjukhus, men var tog den utlovade kovändningen gällande rehabiliteringsmedicins utveckling i Västernorrland vägen? Som vi med sunt förnuft förstår så uteblev denna kovändning, vilken hade gjort det möjligt för den nuvarande Landstingsledningen med Back och Lövgren att försöka att reparera det nu för alltid svårt sargade förtroendet för Landstinget i Västernorrland.,. SÅ vad än som hävdas i argument om att Staten skall överta ansvaret förvården i Västernorrland och Sverige så är det de ända tänkbara allternativet, efter Landstingets många svek av löften om utvekling av vården i Västernorrland och Sverige har bottenkörts en gång för alla.
Få se om de sköter Kollektivtrafik, Museiverksamhet och lite annat smått och gott som återstår efter att staten övertagit ansvaret för vården i Västernorrland och Sverige.
Det kan ju i vart fall inte bli sämre än nu.

Närvården i Härnösand

Landstingets tid är förbi.

Eva Back hävdar att demonstrationerna har skett mot något som ingen föreslagit,. Men hur fasen kan det då vara möjligt att Landstingsfullmäktige denna vecka skall fatta beslut om att dräpa Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmediicin i Härnösand. Lider hon av oförstånd , minnesförlust eller är hon inte medveten om vad hon själv varit ned och sagt ja till ? Nej nu gräver vi upp stridsyxan och skriver på uppropet i länken

Landstingsmöte 29 och 30 Juni
Landstingsmöte 29 och 30
, Nu får det vara nog Nu skall Lövgren Back och övrigt Landstingspack bort, och det måste ske inom kort.

Rehab medicin och Rehabbassängen i Härnösand nedläggningshotat

Rehab medicin och Rehabbassängen i Härnösand nedläggningshotat
Rehab medicin och Rehabbassängen i Härnösand nedläggningshotat

DSCN9104 A

DSCN9109 A

DSCN9113 AFör ett antal år sedan lovade dåvarande Landstingsrådet Per Wahlberg att Rehab medicin skulle utveckla, därav blev som bekant inget av. I dag sitter åter en rödgrön röra med Eva Back Erik Löfgren med fler med fler i Landstingsledningen, . Alltså företrädare för de partier som en gång sades vara de parti = S. V MP som skulle värna om de Svaga, Sjuka och handikappade i samhället, att värna om dessa gruppers rätt innebär bland annat att tillhandahålla en fungerande rehabiliteringsvård , med Rehabbassäng och spetskompetenser på de områden som ingår i den medicinska vården och rehabiliteringen. Dock har Landstingets sjukvård i Västernorrland nått det absoluta bottennappet, när man lagt ner hela Sluten vården i Härnösand, och nu försöker att lägga ned de som återstår av rehabiliteringsvården, med ca 8-9 Platzer på med rehab, en gång 16-18 platser . Och nu gör Landstinget i Västernorrland allt som står i dess makt för att lägga ner återstående Rehabiliteringsvården i Härnösand och då ryker som vi förstår även Rehabbassängen. Är det detta Landstinget kallar Utveckling att lägga ner fungerande vård och låta lokaler och utrustning stå tomma och oanvända. Ärade Västernorrlänningar och alla som värnar om en fungerande vård, säg i från mot Landstingets idioti. Det är ett slöseri av oanade mått som drabbar alla som mest och bäst behöver en fungerande vård .
Och allt sker utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalys. Vi vet även att Sollefteå Sjukhus står inför ett nedläggningshot, ett hot som om det blir verklighet är en katastrof av stora mått som drabbar oss som medborgare och skattebetalare

Landstingets ständiga nedrustning i vården

Landstingsdirektör Anders L Johansson får uppbackning av sina 14 verksamhetschefer ?
Till att börja me är det ju alltjämt frågan om vi verkligen behöver Landstinget som numera gör allt för att minimera tillgången på vård
vilket drabbar oss som Länsinnevånare medborgare och flitiga skattebetalare, skatter som av politiker i Landstinget hävdas vara för låg.
Men nu till mina frågor behöver vi ha kolossen på lerfötter Landstinget kvar ?
Vad skall Landstinget med 14 verksamhetschefer till `Dessa kostar en jäkla massa pengar som oavkortat och omgående istället skall användas
till att tillhandahålla en fungerande vård så väl sluten som öppen, i detta ingår mer vårdpersonal så att de slipper gå på knäna vidare ingår att stoppa nedläggningen av Sollefteå Sjukhus samt ett återupprättande av Härnösands Sjukhus
allt för att slippa en ännu värre katastrof i vården med patienter i korridorer och i andra för vård ej avsedda utrymmen, till följ av platsbrist, vilket varken är värdig vård eller en bra arbetsmiljö för de vårdanställda.
Och sist men inte minst frågar jag ännu en gång om Landstingsledningen i Västernorrland med Elisabeth Strömqvist har abdikerat, eller har erat tekniska system med E-post kollapsat, förstår ni inte vad ni läser och att Elisabeth Strömqvist fortfarande inte har svarat undertecknad på Mailet skickat minst 2-3 gånger, tyder på stor nonchalans
Nej lägg ned Landstinget skicka ut Landstingsdirektör Anders L Johansson och hela den politiska ledningen i vården vardag och verklighet STOPPA NEDRUSTNBINGEN I VÅRDEN
Hur mycket har ni sparat på nedläggningen av Härnösands Sjukhus ?
Hur mycket folk har fått gå hem i Landstingets korridorer i förhållande till nedrustningen i vården ?
Hur kan ni lägga ned Medicinsk rehab , en verksamhet som lovades att satsa på ?
Hur kan ni ha med en nedläggning av medicinsk rehab i Härnösand, en klinik som betjänar Gävleborg. Dalarna Västernorrland och Jämtlands län om, jag inte missminner mig
När skall ni äntliggen få ändan ur vagnen och presentera konsekvensbeskrivning och kostnadsanalys/Kalkyl för all nedrustning i vården
Nu kräver jag svar på mina frågor av Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist som för övrigt skall svara mig med en dag och tid för gemensamt möte med företrädare för så väl företrädare för oppositionen i Landstinget som tjänstemän för nu är mitt tålamod slut
Ni har lovat en satsning på rehabiliteringsvården, denna verksamhet förfaller i likhet med all annan verksamhet sakta men säkert i Härnösand. Trots att det fanns pengar avsatta för bland annat nya säkerhetsvästar var tog dessa vägen ? http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden Detta upprop kräver jag att hela Landstingsledningen omedelbart skriver på och hoppas att alla som ser allvaret i vad som händer i Vården i Västernorrland och Sverige skriver på .

Margareta Rödén Berglund är ännu en som visar sin omdömeslöshet när hon hävdar arr nedläggningen i Sollefteå kommer att gå galant. Galet möjligtvis
kanske är hon något ordblind när hon säger att en nedläggning i Sollefteå kommer att gå galant, hon menar nog galet.
Det ända som kan gå galant är att behålla Landstinget. Det finns bara två allternativ för att rädda vården i Sverige Och Västernorrland , och det är att snarast förstatliga eller privatisera vården och lägga ned kolossen på lerfötter Landstinget med en massa chefer, tjänstermän och politiker som fattar en massa galna beslut som blir till förtret för så väl vårdpersonal som patienter, något som bare sig Margareta Rödén Berglund eller någon annan i Landstinget begriper.

Stoppa nerrustningen i vården och lägg omedelbart ned Landstinget

Andreas Menzel

Härnösand Västernorrland

För stoppa nedrustningen i vården

Andreas Menzel Härnösand Västernorrland