Fråga till Länsmuseets chef i Västernorrland Lillian Rathe.

I Länsmuseets magasin förvaras flera mycket värdeföremål.Bland annat ett antal votivskepp efter Härnösands siste mästerlots Gunnar Wahlin. Ångermanlandsbrudar och många mycket värdefulla föremål från våra kyrkor. Många av dessa har legat i messets gömmor sedan åratal. Dessutom finns en mängd andra föremål som bara ligger där och förfaller, varför inte öka exponeringen av Museets föremål, vilket skulle kunna göra Länsmuseet Murberget mycket attraktivt året runt.
Hur många av de som överlämnat föremål till länsmuseet tror ni vet vad som hänt eller händer med dessa? De som överlämnat föremål till länsmuseet hade nog förväntat sig ett annat öde för de föremål som överlämnats till museet Förväntar mig snarast ett godtagbart svar från länsmuseets chef Lillian Rathe