Svar till Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson Vården behöver förändringar

Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson säger i ett svar till Signaturen vem är ansvarig för allt som händer ordet fritt 1 juli 2916 att vården behöver förändringar och att dessa kan bli temporära för att säkerställa patientsäkerheten, de temporärar förändringar ni gjort genom att lägga ner Härnösands Akutsjukhus och nu försöker att lägga ner Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmediicin i Härnösand är ju som du eller i vart fall all medborgarna med förstånd förstår att detta absolut på inga villkor handlar om att garantera patientsäkerheten, när vi ser på de kaos som råder vid Länssjukhuset ett ett kaos som kommer att bli mångdubbelt värre om ni lägger ner Sollefteå Akutsjukhus och då äventyras patientsäkerheten ytterligare till följd av ökad arbetsbelastning, Slakten i vården vet både du Nina Fällack Svensson, och alla andra i Landstingsledningen att den ej är ekonomiskt betingad , och skulle den vara ekonomiskt betingad så skär från toppen och gräv inte från botten , dvs du och alla andra chefer skall se till att avstå påök av era reta löner och arvoden, vidare skall alla fallskärmar och övriga skumraskavtal i Landstinget omedelbart konfiskeras, Ni har pengar som gräs SLUTA SLÖSA MED VÅRA PENGSAR SOMSKALL GÅ TIL VÅRD och börja vara ärlig mot medborgarna, det gäller alla i beslutande ställning i Landstinget så väl Eva Back Erik Lövgren Per Wahlberg Landstingsstyrelsen och Landstingsfullmäktige. Ni handskas med våra skatter och våra liv , och det sist nämnda handskas ni med som om vi vore djur, och föresten inte helelr dem skall man vårda så dåligt som ni vårdar erta medborgare, det är ett under att ni överhuvudtaget har personal som vill arbeta i eran organisation som blir allt mer rutten. Jag vill till sist uppmana hela Landstingsledningen inklusive Nina Fällback Svensson att omgående tagga ner och avvakta det rättsliga efterspelet gällande rehabmedicin och Akutortopedin vid Sollefteå Akutsjukhus. För nu skall ni int få rätt utan förhoppningsvi gå på pumpen så att leken med människoliv och våra skattemedel en gång för alla tar slut. Vi smed förstånd hoppas alltså på rättsmaskineriets förstånd så att vi inte utarmar vården i Västernorrland fullständigt och att beslut som vilar på felaktiga grunder omedelbart ogiltigförklaras