Varför är det så få som skriver på uppropet stoppa nedrustningen i vården

Ständigt får jag höra människor som säger vad kommer att hända med vården i Sverige Västernorrland och Härnösand, så sent som i dag tisdag den 2014-03-22 kom frågan åter upp vad kommer att hända med Rehabbassängen i Härnösand ? ja får Landstinget som de vill så är det nog bara en tidsfråga innan även denna verksamhet försvinner från Härnösand, vart kan man då tro att vi från Härnösand får fara jo till Landstingets Mecka Sundsvall, vad detta kostar för patienten struntar ju Landstinget i.För kostnaderna skall vi som patienter med låga eller inga inkomster alls stå för själva vilket kommer att innebära att många kommer att tvingas avstå från dessa livsnödvändiga behandlingar för att klara sin vardag.
Med anledning av Landstingets ständiga nedrustning i vården skapade undertecknad ett upprop med överskriften stoppa nedrustningen i vården.Till min förvåning eller rättare sagt besvikelse måste jag dock konstatera att det verkar vara väldigt få som vill eller vågar skriva på detta upprop och därmed visa att vården är en viktig fråga för hela Svenska folket och frågan är varför man inte törs stå för vad man tycker i för oss medborgare och patienter, för vi skall komma i håg att det är Landstinget som är till för oss medborgare och patienter och inte tvärtom.
Jag hoppas med dessa rader åter få fart med påskrifter på ett upprop som angår oss alla.http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

För stoppa nedtystningen i vården

Andreas Menzel Härnösand