Medelpad får övervikt i Landstinget

Enligt uppgifter till Tidningen Ångermanland Torsdag 2014-03-20 Får Medelpad övervikt vad gäller antal mandat i Landstinget de närmaste 4 åren i och med att Ådalen förlorar ett mandat på grund av en negativ befolkningsutveckling och därmed har den befarade negativa utvecklingen för vården i de 4 Ådalskommunerna börjat att göra sig kända. , och vad detta kommer att få för konsekvenser för vården i Västernorrland och Ådalen är ju lätt att räkna ut,, för en sunt tänkande människa, med en fortsatt negativ trend vad gäller befolkningsutvecklingen så minskar skatteunderlaget och därmed får Landstinget ännu mera vatten på kvarnen för en fortsatt nedrustning av vården,. Enligt uppgifter har Landstingsfullmäktige 77 mandat, som omgående behöver bli 0 Landstinget måste omgående avvecklas och vården behöver få en annan huvudman och kostym, annars kommer Ådalskommerna aldrig att kunna vända den negativa befolkningstrenden och därmed kommer heller aldrig Landstingets ekonomi att komma i balans fakta som Landstinget i Västernorrland har svårt att förstå.
Med en fungerande vård och omsorg om gamla handikappade och sjuka och arbeten som genererar i skatteintäkter kan vi få en positiv utveckling i Västernorrland och Ådalen genom att befolkningen ökar