Landstingsrådet Erik Lövgren menar att vi har en Regering som förstår problemen i Västernorrland.

Landstingsrådet Erik Lövgren menar att Sveriges Regering förstår Landstingets i Västernorrlands ekonomiska problem.
Att vi har en Landstingsledning som begriper noll om ekonomi och ansvar har vi ju fått bevis på många gånger, då man lägger ner verksamhet som fungerar och bidrar därmed till att förbättra Landstingets ekonomi, tänker då givetvis på Sollefteå Akutsjukhus och Rehab medicin i Härnösand, men varför tycks det vara så svårt för Lövgren och kompani att förstå att skall Västernorrland utvecklas måste vi satsa rätt, alltså skära från toppen och sats på väsentlig verksamhet i botten, alltså en fungerande vård i Västernorrland.
Varför satsa på regin Västernorrland med en oduglig och oförstående Landstingsledning med Erik Lövgren Eva Back med flera i spetsen som säger sig ta ansvar, var i detta ansvar ligger i en totalhavererad vård och svikna löften ställer sig nog de flesta medborgara med förstånd mycket frågande till. Nu skall den så kallade Regionstyrelsen hålla ett 2 dagars sammanträde och vad kostar detta och till vilken nytta oh vem betalar ? Jo svaren är enkla det kostar en massa skattemedel till ingen nytta som vi medborgare och skattebetalare får lov att betala vare sig vi vill eller inte. Dags att se till att lägga ner denna lekstuga och använda våra skattemedel rätt nämligen till att utveckla vården i Västernorrland behålla minst 3 akutsjukhus och återupprätta en fungerande medicinsk rehabilitering för ung människor alltså de som är framtiden i Västernorrland. Det Landstinget gjort och gör genom att centralisera vården handlar om diskriminering av edborgarna, alltså glöm begreppet vård på lika villkor i Västernorrland, det begreppet existerar inte.

Vem tackar vårdpersonalen för deras engagemang och slit?

Vem tackar er vårdpersonal,? Jo vi som medborgare och patienter.
Landstinget med Erik Lövgren Eva Back med fler i spetsen påstår sig ha läget under kontroll, det kan man med lätt het mycket starkt ifrågasätta när man läser denna och många andra artiklar tidigare. Landstinget har inte vårdkaoset i Västernorrland under kontroll.Det är dags att få bort Erik Lövgren Eva back med fler är förbi,. De som tar ansvar är en beundransvärd vårdpersonal, men absolut inte Landstingsledningen i Västernorrland som borde få avsked och sparken på grått papper.

Överbeläggningarna vid Sundsvalls Sjukhus

Skrivelse till Landstinget med anledning av vårdkaoset i Västernorrland

Landstinget i Västernorrland
Patientnämnden Etiska Rådet
Kerstin Sundholm

Skrivelse med anledning av vårdkaoset i vården i Västernorrland
Den 6 november 2016 ramlade jag på den första snöhalkan, och transporterades med taxi till akuten i Sundsvall, där det i vanlig ordning rådde kaos dels till följd av det plötsliga snöfallet, men kaoset berodde även på att Länssjukhuset saknar personalresurser för att klara den anhopning av patienter som nedläggningen av såväl Härnösands akutsjukhus som Sollefteå Akutsjukhus medfört.
Vidare har nedläggningen av Medicinsk rehab i Härnösand medfört att unga trafikskadade och Neurologiskt handikappade diskrimineras vad avser rehabiliteringsmöjligheter, detta då Medicinsk Rehab i Härnösand ej går att jämföra med Geriatrisk Rehab i Sundsvall
Det kan inte anses rimligt att man transporteras till Sundsvalls Sjukhus som akutfall och sedan får vänta på läkare i 8-10 timmar,. Detta kaos kommer att förvärras ytteerliggare nu när Sollefteå Sjukhus har förlorat status av Akutsjukhus, och dessutom har jag/vi förstått att framtiden för Örnsköldsviks Akutsjukhus är mycket oviss, och om Örnsköldsviks Akutsjukhus skulle läggas ner kommer situationen att förvärras ytterligare, vilket drabbar oss som patienter mycket negativt.
Det måste även anses oetiskt att patienter tvingas ligga i korridorer vid länssjukhuset i Sundsvall till följd av platsbrist, så nu är det dags att Landstinget i Västernorrland på allvar tar tag i problemen med överbeläggningarna och de omänskligt långa väntetiderna vid Länssjukhuset i Sundsvall

Jag vill avsluta denna skrivelse med att påpeka att jag är en av de största förkämparna för en fungerande vård i Västernorrland,, jag har varit med och kämpat mot nedrustningen i vården i Västernorrland ända sedan sjukhus 90-utredningen på 80-talet fastslog att Västernorrland skulle ha 4 Akutsjukhus och jag är inte ensam om att rikta denna kritik mot Landstinget i Västernorrland och jag förväntar mig ett snabbt svar från etiska nämnden innehållande förslag och löfte om att åtgärdser vidtas för att komma till rätta med kaoset i vården i Västernorrland, då hela nedrustningen saknar så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser och drabbar oss som skattebetalare, medborgare och patienter i Västernorrland
Den ohållbara situationen och de svikna lufterna om 3 akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering har diskuterats med varenda Landstingsledning i Västernorrland under ca 30 år, men när man har lämnat de politiska företrädarna efter avslutat möte har de gjort som de bestämt sig att göra och inte som vi medborgare vill, det måste ju ändå vara så att det är de beslutande politikerna som är till för medborgarna och inte tvärt om, och därmed skall de göra som vi medborgare vill och inte som Tjänstemännen och politiker i Landstinget tycker, dessa 2 filosofier skiljer sig i väsentlig grad åt och så får det inte fortsätta, Kort sagt Landstingets tid är förbi.
PS: Jag förväntar mig ett snabbt svar innehållande löften om förändringar i vården i Västernorrland till det bättre för såväl patienter som vårdpersonal, då dagens situation måste anses totalt oetisk tillika ohållbar.

Härnösand 2016-11-10

Andreas Menzel