Regiondirektör Inger Bergström bekymras över att vårdpersonalen flyr Landstinget i Västernorrland

Regiondirektör Inger Bergström
Regiondirektör Inger Bergström ser det som tråkigt och bekymmersamt att allt fler anställda lämnar vården i Västernorrland, men denna situation är inget nytt och kan inte komma som en blixt fån klarblå himmel, inte heller för Regiondirektör Inger Bergström som är en del i orsaken till att Landstinget tvingas nedrusta vården i Västernorrland, då man har dragit på sig kostnader för en regiombildning och en Regiondirektör som inte gör rätt för pengarna, vilket de vårdanställda som har människoliv i sina händer gör, och sanningen är den att fortsätter nedrustningen i vården i Västernorrland och sveken om utveckling av vården i Västernorrland, så kommer Västernorrlands Län att vara ett dött skogslän inom maximalt 5 år. Då Vården i Västernorrland kommer att ha total kollapsat till följd av personalflykt och svikna löften till oss medborgare och skattebetalare och patienter, Landstinget lade ett bräde ner Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmediicin i Härnösand, och därmed finns t.ex. ingen medicinsk Rehabilitering för personer med Neurologiska Handikapp och sjukdomar, vidare gick man till val på 3 akutsjukhus, dessa har blivit 2, och sådant kallar Erik Lövgren Eva Back och Inger Bergström som utveckling av vården i Västernorrland. Denna bil talar dock ett annat språk, sannongen är den att vårdpersonalen flyr Landstinget i Västernorrland och därmed kolappsar vården och äventyrar så väl personalens arbetsmiljö som patientsäkerheten, och nu är det dags att stäa i Landstingstoppen Plocka bort Erik Lövgren Eva Back Inger Bergström med flera som endast utgör en kostnadsbelastning för oss skattebetalare , medborgare och patienter till ingen nytta.

Andreas Menzel Västernorrland Härnösand