Strejkens år i Kina

Att vara facklig i Kina är svårt, och farligt. Ola Wong beskriver i ett mycket läsvärt reportage i Dagens Arbete arbetsvillkoren för de kinesiska arbetarna och svårigheterna i fackligt arbete i ett land där bara ett enda fack är tillåtet, det statliga facket som står på arbetsgivarnas sida. Men i takt med att arbetarna har blivit alltmer medvetna om sina rättigheter har antalet arbetsmarknadskonflikter ökat. 2015 ser ut att bli strejkens år i Kina.

Snart är inte stressen längre en struntsak

Det här är en bra grej: det kommer under nästa år att införas en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, skriver tidningen Arbetsvärlden.

Redan 2003 föreslog Arbetsmiljöverket föreskrifter som skulle tydliggöra arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön, men då gav man upp eftersom motståndet från arbetsgivarsidan var så starkt. Gissningsvis för att det är billigare att strunta i vad stress och ständiga omorganisationer gör med människor.

Samtidigt har antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker ökat med 50 procent de senaste fyra åren, enligt Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsskador 2013”. Det handlar ofta om alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt, samt om problem i relationerna på arbetsplatsen, som mobbning och trakasserier.

Men nu uppger alltså Arbetsmiljöverket att beslut om föreskrifterna skall kunna tas i september i år. Och börja gälla någon gång under nästa år. Vi hurrar för detta.