Bryr du dig om hur ditt barn har det?

Över 13 barn per anställd. Är det sunt? Situationen för de anställda på våra fritidshem är minst sagt kaosartad.

Skolverket kräver nu kraftfulla insatser för att få bukt med situationen på fritids. Det är välkommet. För att vara fritidspedagog innebär att du har ansvar för att barnen får skydd, stöd och utveckling under sin tid på fritids. Det är ett stort ansvar. Ett ansvar som ofta blir övermäktigt. Enligt Skolverket är fritidspedagoger kraftigt överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar. Inte helt förvånande.

Under den senaste tioårsperioden har barngrupperna på fritidshemmen växt betydligt, samtidigt som personaltätheten har minskat. I dag består en genomsnittlig fritidsgrupp av 41 barn (år 2004 var siffran 31 barn). Den genomsnittlige fritidshemsanställde har ansvar för drygt 13 barn (år 2004 var siffran 10,8 barn). Därutöver har antalet anställda med pedagogisk högskoleutbildning minskat så pass mycket att det nu endast är strax över hälften som har relevant utbildning för sitt yrke. Det är mycket tydligt att statusen för yrket fritidspedagog är låg, sorgligt låg.

Det är också mycket tydligt att det ser än sämre ut i de privata alternativen. Fristående fritidshem har genomgående, under alla år, större barngrupper, sämre personaltäthet och färre utbildad personal.

I dag är det närmare 450 000 barn som går på fritids i Sverige. Barn vi väl ändå bryr oss om? Även om vi skulle strunta i de anställda, de som tar hand om våra barn efter skolan, så bör vi väl ändå tänka på barnens bästa?

Att dessa barn säkerställs en säker och meningsfull sysselsättning på fritids ligger väl i allas vårt intresse? Men för att det ens ska kunna komma i fråga krävs att vi satsar på de anställda. Fler kollegor, bättre arbetsvillkor, högre status. Mer resurser. För de anställdas skull. För våra barns skull.