Ta med själen på skyddsronden

Det är dags för den årliga skyddsronden. Vi kollar lampor, stolar, skrivbord, utrymningsvägar och ventilation. Det är enklast så. Fast vi vet egentligen att arbetets belastning innebär så mycket mer än vad en förändrad sittställning eller förbättrad ljuskälla kan ändra på. Har vi en dålig psykosocial arbetsmiljö på jobbet så hjälper förbättrad ventilation föga.

Så hur gör vi? Jo, vi måste börja ta måendet på jobbet på allvar. En hjälp i detta arbete är en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö. En föreskrift för den psykosociala arbetsmiljön. Föreskriften har tagits fram med bakgrund av utvecklingen av de anmälda arbetssjukdomarna med sociala och organisatoriska orsaker. Kort sagt: människor blir i allt högre grad sjuka av stressen och pressen på jobbet.

Vi har sett rubrikerna: sjuktalen ökar. Och särskilt handlar det om den psykiska ohälsan. I många fall är det arbetsrelaterat. Hela 27 procent av alla anmälda arbetssjukdomar under åren 2010 till 2014 handlar om sjukdomar orsakade av sociala och organisatoriska orsaker på jobbet. Det handlar om hög arbetsbelastning, brist på återhämtning, eller psykisk påfrestning som konflikter, eller ren mobbing, på arbetsplatsen. Det kan också handla om hög press utanför själva organisationen, från kunder eller brukare. En lärare som ständigt blir ifrågasatt av elevernas föräldrar behöver känna trygghet och stöd från sin arbetsgivare, annars är risken hög att det slutar med att ännu en lärare sjukskrivs. Det skulle inte vara första gången. Just lärare är en av riskgrupperna att drabbas av arbetsrelaterade sjukdomar på grund av sociala och organisatoriska orsaker. De branscher där flest registrerade anmälningar finns är också kvinnodominerade: vård, omsorg, offentlig förvaltning – och utbildning.

Nu fastslår Arbetsmiljöverket alltså att det är arbetsgivarens ansvar att motverka ohälsa som beror på organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Lättare sagt än gjort kanske. Men i föreskriften finns bland annat kravet på att arbetsgivare ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper, och förutsättningar, för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling. Det ska finnas förutsättningar för arbetstagarna att återhämta sig efter ett arbetsintensivt pass, eller efter hård psykisk stress. Det ska finnas kunskap hos cheferna hur de ska agera vid mobbning eller kränkningar. Arbetstagarna ska veta vart de ska vända sig när de upplever en psykiskt påfrestande arbetsmiljö.

Även om inte en föreskrift kommer att räcka för att stoppa sjukskrivningarna på grund av stress och press på jobbet så är det åtminstone en början. Det är något för arbetsgivare och skyddsombud att hålla i handen vid nästa skyddsrond.

Väldigt ofta påverkar vårt arbete hela våra liv. Mår vi dåligt på jobbet mår vi ofta dåligt även hemma.

Vi måste ta måendet på jobbet på allvar. Nästa skyddsrond bör vi även kolla hur själen mår.