Dina sopor är någon annans arbetsmiljö

STOCKHOLM 20100219 Sopgubbarna Rolf Persson och Ulf Lodin och stretar på i snön under en tur på Södermalm  Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10080
Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX

Det blir mycket matavfall i vintertid. Matavfall vi lägger i komposten. Sedan har vi sopkastare gjort vår del, vi tänker inte så mycket mer på våra sopor. Det är som att vårt avfall försvinner i tomma intet, så fort vi kastat påsarna i de olika sopkärlen.

Men för de som har att tömma soporna återstår mycket jobb. Och det gäller särskilt i vintertid. För när temperaturen rör sig under nollgradigt fastnar ofta de bruna kompostpåsarna i kärlen. Vätskan rinner ut genom botten, och så fryser avfallet fast i kärlen.

För sopgubbarna leder detta till att de måste vara uppfinningsrika, de måste få bort även påsarna i botten, för att inte få klagomål. Vissa sopgubbar kryper ned i kärlen för att rycka loss det som sitter kvar, andra använder sopbilens bom för att slå loss det som sitter fast. I inget fall är det en god arbetsmiljö. Det här är något som Transportarbetaren rapporterar om.  Men det finns lösningar. Till exempel att sopkastarna, det vill säga i stort sett alla av oss, lägger tidningar i botten på komposttunnan, strösslar med smältsalt, eller att vi byter från de bruna papperspåsarna till biologiskt nedbrytbara plastpåsar, de läcker nämligen inte.

Våra sopor är någon annans arbetsmiljö. Det är nyttigt att påminnas om.

Har du pengar att hämta?

STOCKHOLM 20151229 En pappa som är hemma med sitt barn. I januari 2016 inför Försäkringskassan en tredje så kallad pappamånad. Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430
Foto: TT

Har du varit långtidssjuk eller föräldraledig? Visste du då att du hade extra pengar att hämta ut via kollektivavtalet?

Det är många som inte vet att kollektivavtalen ger extra vid sjukdom eller föräldraledighet. Enligt en rapport från LO kan det vara så många som en av tre föräldralediga som har rätt till den extra ersättningen, men som aldrig ansöker om den, och enligt PTK, samorganisationen för privatanställda tjänstemän, är 6 av 10 tjänstemän omedvetna om sin rätt till extra tillägg vid sjukskrivning.

Det handlar om rätt stora pengar för den enskilde. För en privatanställd tjänsteman som blir sjuk under en längre tid ger tilläggsförsäkringen i genomsnitt 10 900 kronor mer i månaden.

Föräldrapenningtillägget (FPT) är en relativt ny försäkring. Den har bara varit i bruk i två år. FPT ger 10 procent extra som tillägg till föräldrapenningen under max 180 dagar.

FPT förutsätter att en anmälan inkommer till AFA, något som är upp till den anställde att själv se till. Här bör läsaren observera att det är möjligt för föräldrar att retroaktivt söka ersättning drygt fem år tillbaka i tiden.

Även tillägget vid sjukskrivning gäller i vissa fall att den anställde måste ansöka själv om de extra pengarna.

Det här är tilläggsförsäkringar som arbetsgivarrepresentanter och arbetstagarrepresentanter har förhandlat fram tillsammans. Och, värt att påpeka, de gäller bara på arbetsplatser med kollektivavtal.

Så var noga med vilken arbetsplats du väljer. Har du kollektivavtal på din arbetsplats är mycket redan vunnet.