Omorganisationssjukan

ARKIV 011113 Bergshamraskolan, sressad lärare i skolkorridor. Foto: Erik G Svensson Kod: 1080 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN
Foto: Erik G Svensson, SCANPIX

Arbetar du på en arbetsplats med ständiga omorganisationer? I så fall: var rädd om dig. För en studie från Göteborgs universitet visar på ett tydligt samband mellan omorganisationer och långtidssjukskrivningar.

Studien är baserad på enkätsvar från Sveriges samtliga 290 kommuner. Mellan 50 till 60 procent av de tillfrågade svarade att de genomfört en större omorganisation det senaste året/innevarande mandatperiod. Omorganisation är alltså något som blivit enormt vanligt i arbetslivet, och i vissa fall skadligt för de människor som berörs.

Resultatet visar att ju högre förändringsgrad desto större andel långa sjukskrivningar.

Men det finns åtgärder att ta till för att se till att personalen inte blir sjuka av omorganisationen. Forskarna pekar på tydlighet och delaktighet som två avgörande faktorer för att främja gott psykiskt mående bland både personal och chefer.

För cheferna blir också sjuka av omorganisationer, främst handlar det om chefer på lägre nivå som arbetar på golvet. Enligt studien var långtidssjukskrivning mer än dubbelt så hög bland operativa chefer på lägre nivåer och ökade kraftigt under åren 2009 till 2012, jämfört med mellanchefer och chefer på högre, strategisk nivå.

Antagligen ligger det i uppdragets art. Desto större möjlighet att styra sitt eget arbete desto mindre risk för sjukskrivning. Desto mindre möjlighet att påverka, desto högre risk för medarbetaren att bli sjuk.

Forskarna lyfter även upp det förebyggande arbetet som motmedel mot sjukskrivningar vid omorganisationer, till exempel preventiva hälsoprogram. Och här bör vi oroa oss.

För samtidigt larmar LO om den nedmonterade företagshälsovården.

Av de cirka 4,8 miljoner människor som i dag är sysselsatta i Sverige så är det endast dryga 60 procent som har tillgång till företagshälsovård.

Det här är en nedgång som pågått under flera år. Och det är klass- och könsbaserat. De som främst saknar företagshälsovård är kvinnor i arbetaryrken. 

Och kvaliteten på företagshälsovården varierar kraftigt. Av de som ändå har företagshälsovård är det en miljon arbetstagare som har så kallade nollavtal, vilket innebär att arbetsgivaren beställer företagshälsovård endast när ett problem uppstått. Då är det ofta försent.

Ett tydligt exempel är att när en anställd sjukskrivs på grund av av stress eller psykisk ohälsa så händer det ofta att den anställde skickas på någon form av stresshanteringskurs. Något som hjälper föga om inga förbättringar sker i arbetsmiljön.

Bättre att bygga ett starkt fundament, än att försöka tejpa en trasig byggnad.