Söker du jobb? Se då till att ha en jobbande släkt

STOCKHOLM 20041021 Arbetsförmedlingen på Fridhemsgatan, Kungsholmen i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery Kod: 1066 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN
Foto: Henrik Montgomery, TT

Vi kan förledas att tro att vi lever i ett samhälle som styrs av demokratiska principer, där meriter och kompetens är det som gäller vid rekrytering. Men sanning är att arbetsmarknaden i Sverige bygger på en utbredd nepotism.

Enligt en ny studie vid Umeå universitet uppgår släktrelationerna på en vanlig svensk arbetsplats till hela 14 procent. På vissa arbetsplatser uppgår släktrelationerna till över 70 procent.

Mamma anställer sin systers barn, pappa sin dotter och kusinen lillebror. Det är inte ovanligt på något sätt. Det finns såklart fördelar med att anställa sin egen, eller medarbetarnas släkt, det går snabbt och enkelt, och det känns tryggt att någon kan gå i god för personen.

Men, samtidigt innebär det att människor, inte minst unga, som saknar släktkontakter hos potentiella arbetsgivare har sämre möjligheter att skaffa sig arbetslivserfarenhet och etablera sig på arbetsmarknaden.

Ett liv som arbetslös med en släkt som även den saknar fast anknytning på arbetsmarknaden innebär ofta ett svårfrånkomligt ekorrhjul av arbetslöshet. Ingen i släkten kan dra nytta av någon annan. Segregation och utanförskap är gåvan av samhället.

Arbetslöshet och utanförskap smittar. Det gäller även i bekantskapskretsen, som en aktuell studie vid Stockholms universitet visar.

Visst ska vi hjälpa våra nära och kära. Det är sunt. Men vi måste låta alla människor få en chans att visa sina kunskaper på arbetsmarknaden, även de utan släkt och vänner som redan är etablerade på arbetsmarknaden.

Kommunernas feriearbete, till exempel Gävle kommuns som gäller alla elever i årskurs två i gymnasiet, är en typ av insats som kan bryta det mönster av djup rågång mellan etablerad arbetsmarknadssläkter och släkter som är präglade av arbetslöshet.

Mamma, arbetslös, dotter arbetslös. Så ser det alldeles för ofta ut. Det är ett mönster vi måste orka bryta.