Vi ser ett slut för den svenska bananskalningen i Norge

STOCKHOLM 20040907 En skalad banan. Foto Stefan Gustavsson / SvD / SCANPIX  Code 30042
Foto Stefan Gustavsson / SvD / SCANPIX

Det råder omvänd ordning. Ni vet hur det har låtit de senaste decenniet: ”Är du arbetslös? Åk till Norge, där skriker de efter arbetskraft.” Det här är dock en sanning som håller på att förändras. Nu uppmuntras istället norrmän att åka över gränsen till Sverige för att söka lyckan på den svenska arbetsmarknaden, det här rapporterade Dagens nyheter om i veckan. Konjunkturen sviktar nämligen i Norge, samtidigt som den svenska ekonomin växer sig allt starkare.

För fem år sedan lät det helt annorlunda. Då åkte unga svenskar till Norge för att arbeta med det som norrmännen ratade, som att skala bananer på en fabrik, vilket SVT:s Uppdrag granskning då rapporterade om i ett uppmärksammat inslag. Men svenskar har inte bara skalat banan i Norge, i många barer, affärer, sjukhus har svenskan ofta hörts mer frekvent än norskan. Under det senaste decenniet har över 100 000 svenskar åkt över gränsen för att arbeta på den norska arbetsmarknaden. Men nu ser alltså pendeln ut att svänga. Sverige behöver arbetskraft, särskilt gäller det bristyrken som lärare, vårdpersonal och socialsekreterare.

Det är prisraset på olja och gas som är den främsta förklaringen till Norges sviktande konjunktur, och ekonomerna varnar för att det kommer att bli än värre de närmaste åren. Samtidigt sjunker arbetslösheten i Sverige (även om den fortfarande är på tok för hög, dryga 7 procent) och vår ekonomi växer.

Vi är inte i så särskilt stort behov av bananskalare, men vi behöver lärare, vårdpersonal, socialsekreterare. Så alla norrmän som känner er manade: vänd blicken österut.

Välkomna!