Personalbrist löses näppeligen med särbehandling

I veckan slöts ett nytt avtal för hotell- och restauranganställda.
Foto: Leif R Jansson/SCANPIX

Det råder stor brist på utbildad personal i restaurangbranschen. Därför har avtalsförhandlingarna mellan Hotell- och restaurangfacket och arbetsgivarsidan Visita varit högintressanta. Det var ytterst nära strejk. Bara timmar innan anställda vid 19 hotell runt om i landet, bland annat i Gävle, skulle gå ut i strejk skrev parterna på ett nytt, treårigt avtal. Båda sidor ser sig som vinnare. Något som är precis som det brukar vara.

Men, just när det handlar om restaurangbranschen så borde utfallet ha varit större för arbetstagarsidan. Nu blev det i och för sig den låglönesatsning som LO redan samordnat sig kring: de som tjänar under 24 000 kronor i månaden får samma kronpåslag på lönen som de som tjänar 24 000 kronor får. Det betyder att deras löneökning i procent räknat blir högre än de som tjänar över 24 000 kronor i månaden. Och i hotell- och restaurangbranschen, där tre av fyra anställda har en lön under 24 000 kronor i månaden, betyder den här låglönesatsningen mycket.

Samtidigt innebär det nya avtalet att de som jobbat kortare tid än sex år i branschen endast kan kräva 80 procent av de framförhandlade löneökningarna. Och det är just detta som är det obegripliga. Branschen skriker alltså efter utbildad arbetskraft. Arbetsgivarna själva har uttalat att det saknas 5 000 kockar i landet. Att då inte satsa på att få fler människor att söka sig till branschen är svårförståeligt. Det är såklart bra att anställda med yrkeserfarenhet gynnas, men att på ett sådant tydligt sätt som nu skett särbehandla de nyanställda är en mycket vansklig väg att gå.

Om det nya avtalet lockar tillräckligt många att söka sig till hotell- och restaurangbranschen återstår att se. Gissningsvis krävs betydligt mer än så här.