Medborgarförslag om flytt av brandstationen i Askersund

Flytta den nuvarande brandstationen till Posten gamla lokaler vid Fredbergavägen/OKQ8. Så lyder ett medborgarförslag från Johan Högberg och Mats Bergman.

De anser att läget av den kommunalägda brandstationen vid Loggatan inte är bra. Den byggdes. Innan hyreshusen vid brandstationsområdet. Förslagsställarna anser att den nuvarande fastigheten bör rustas upp för att motsvara dagens krav på både räddningstjänst och på arbetsmiljö. De menar också att det trånga läget också kan fördröja insatser på grund av övrig trafik och bebyggelse.

Brandstationen Loggatan 2015 april

Brandstationen vid Loggatan

Postens lokaler står nästan tom i dag och skulle passa utmärkt som brandstation anser Högberg och Bergman. Med en flytt skulle man få en egen in-och utfart till Bergslagsvägen.

”Allt finns på plats, garage, förråd, personalrum. En smärre upprustning och det är klart att flytta in. Fördelen blir då att insatsen som kräver transporter på R 50 underlättas. Det blir också smidigare att åka runt mot Åmmeberg och Zinkgruvan”, framhålls i medborgarförslaget.

Den gamla brandstation föreslås bli ungdomslokaler för exempelvis programverksamhet, replokaler för musikgrupper och träffpunkt för ungdomar som inte vill vara allt för långt från centrum. Ett annat alternativ är också att tomten används för bostadsändamål.

Under många år fanns brandstationen på rådhustomten. Utryckningarna skedde ut mot Stora Bergsgatan. Sedan byggdes stationen vid Loggatan.

brandkårenflyttar1h

Gamla brandstationen fanns  på rådhustomten med  utfart mot Stora Bergsgatan

l Gamla brandstationen-Rådhuset från Stora Bergsgatan 1960-tal

Brandstationen på rådhustomten till vänster.

Det finns också medborgarförslag om att snygga upp området vid norra infarten till Askersund. Någon har också föreslagit att kommunen ska satsa på ett kallbadhus. Vidare finns det ett förslag införa allmänna frågestunder i politiken för att förstärka demokratin. Ett medborgarförslag om belysning vid återvinningsstationen bakom Coop i Askersund.

 

 

Flytt av paviljong vid Sjöängsskolan

För 50 år sedan väckte flyttning av en barack på rådhustomten stor uppmärksamhet i Askersund. Baracken som bland annat hade används till affärsverksamhet skulle bort. Rådhuset skulle byggas ut. Byggare Allan Nordström tog åt sig det uppdraget att flytta den stora byggnaden genom stadens trånga gator ut till gamla idrottsplatsen (Torsten Carlssons väg). ”Det går aldrig” , var den vanligaste kommentaren. Men Allan och hans mannar lyssnad inte på det örat utan lyckades med stor möda flytta baracken genom staden. En del affärsskyltar som stack ut på gatorna fick plockas bort. Vad jag minns var det aldrig tal om att plocka isär byggnaden. Den skulle fraktas bort som den var.

Baracken användes sedan i många år som omklädningsrum på gamla IP. Själv var jag med om att använda byggnaden under många säsonger, som då hade kompletterats med duschar. Det behövdes för leriga  och svettiga fotbollsspelare.

Allan Nordström

Stöökagatan

Allan Nordström

Stöökagatan Rådhuset baracken Allan Nordström 1965 (11)

Allan Nordström och flytten av baracken till gamla IP genom staden.
Stöökagatan Rådhuset baracken Allan Nordström 1965 (10)

Rådhustomten 1965

Ove IFK

Ombyte i baracken vid gamla IP

Om några år är det dags för en ny flytt. Om allt går enligt planerna kommer den gula paviljongen vid Sjöängsskolan att flyttas till Närlundaskolan. Det heter inte barack längre. Förmodligen kommer den att plockas ner i mindre bitar innan flytten. Allans metod går nog inte att använda i dag. Eller? Blir det flytt kommer det inte att ske förrän i januari 2017 då nya skolan (KKC) står färdig. Anledningen till flytten är att det behövs ytterligare lokaler (fritidslokaler) för behovsanpassad undervisning vid Närlundaskolan. Det är krav från Skolverket. Initiativtagare till flytten är Annelie Lööv, rektor för Närlundas rektorsområde.

Paviljong Sjöängsskolan 2015

Paviljongen som ska flyttas

Närlundaskolan gräsplan

Placeringen av paviljongen kommer att ske på gräsplanen intill Närlundahallen om allt går vägen.

Det har funnits tre olika förslag till placering av paviljongen vid Närlundaskolan. Nu har man fastnat för en tänkt placering på gräsplanen söder om Närlundahallen. Det finns fördelar med det enligt de personer som ingått i processen. Detaljplanen godkänner en placering där. Övriga alternativ har fodrat en detaljplaneändring. Flyttning av paviljongen är kostnadsberäknad till 1,4 miljoner kronor. Det handlar bland annat om markberedning, vattenburen värme, måleri, stängsel och en del annat som måste till. En liten brasklapp också. Det finns inga beslut i ärendet ännu. Bara förslag.

Det har funnits flera intressenter till den gula paviljongen vid Sjöängsskolan. IFK hade önskemål att få upp den till Solberga IP som är en kommunal anläggning. Där saknas lokaler nere vid fotbollsplanerna. Idrotten har en gång tidigare tagit hand om en barack som stod på rådhustomten som jag nämnt men den här gången blev nej när det gällde paviljongen.