Medborgarförslag om flytt av brandstationen i Askersund

Flytta den nuvarande brandstationen till Posten gamla lokaler vid Fredbergavägen/OKQ8. Så lyder ett medborgarförslag från Johan Högberg och Mats Bergman.

De anser att läget av den kommunalägda brandstationen vid Loggatan inte är bra. Den byggdes. Innan hyreshusen vid brandstationsområdet. Förslagsställarna anser att den nuvarande fastigheten bör rustas upp för att motsvara dagens krav på både räddningstjänst och på arbetsmiljö. De menar också att det trånga läget också kan fördröja insatser på grund av övrig trafik och bebyggelse.

Brandstationen Loggatan 2015 april

Brandstationen vid Loggatan

Postens lokaler står nästan tom i dag och skulle passa utmärkt som brandstation anser Högberg och Bergman. Med en flytt skulle man få en egen in-och utfart till Bergslagsvägen.

”Allt finns på plats, garage, förråd, personalrum. En smärre upprustning och det är klart att flytta in. Fördelen blir då att insatsen som kräver transporter på R 50 underlättas. Det blir också smidigare att åka runt mot Åmmeberg och Zinkgruvan”, framhålls i medborgarförslaget.

Den gamla brandstation föreslås bli ungdomslokaler för exempelvis programverksamhet, replokaler för musikgrupper och träffpunkt för ungdomar som inte vill vara allt för långt från centrum. Ett annat alternativ är också att tomten används för bostadsändamål.

Under många år fanns brandstationen på rådhustomten. Utryckningarna skedde ut mot Stora Bergsgatan. Sedan byggdes stationen vid Loggatan.

brandkårenflyttar1h

Gamla brandstationen fanns  på rådhustomten med  utfart mot Stora Bergsgatan

l Gamla brandstationen-Rådhuset från Stora Bergsgatan 1960-tal

Brandstationen på rådhustomten till vänster.

Det finns också medborgarförslag om att snygga upp området vid norra infarten till Askersund. Någon har också föreslagit att kommunen ska satsa på ett kallbadhus. Vidare finns det ett förslag införa allmänna frågestunder i politiken för att förstärka demokratin. Ett medborgarförslag om belysning vid återvinningsstationen bakom Coop i Askersund.

 

 

Publicerat av

En kommentar till “Medborgarförslag om flytt av brandstationen i Askersund”

  1. Förslaget att flytta brandstationen till angiven plats är helt suveränt. Det borde ha skett för länge sedan – Hoppas verkligen det blir genomfört och inte drages i långbänk!

Kommentarer inaktiverade.