Mathilda speglar Askersunds auktionshistoria i en uppsats.

 

Mathilda Lind, Askersund, har skrivit en mycket intressant C-uppstas om auktionshandeln i Askersund åren 1765-1769. Hon har också tagit fram fakta vad gäller kommersen i Askersund under 1700-och 1800-talen.

Syftet med studien är att få en inblick i hur andrahandsmarknaden tecknade sig i landsbygdsorten Askersund under perioden. Det kanske inte är så konstigt att Mathilda valt just det här ämnet. Pappa Erik driver auktionskammaren i Askersund sedan ett antal år tillbaka. Mathilda studerar och har under de senaste fem somrarna guidat vid Stjernsunds slott.

Mathilda har döpt sin uppsats till : Under klubban! –En undersökning av hushåll och konsumtionsmönster utifrån Askersunds Auktionskammares protokoll mellan åren 1765- 1769.

Mathilda Lind Åmmeberg

Nedan bara ett lite plock ur Mathildas omfattande uppsats. I den finns tabeller både på köpare och föremål som köpts in. Och hur många gånger folk har varit på auktioner. Ett tips är att skaffa sig uppsatsen. Intressant läsning hur folk levde i Askersund på den tiden.

 

” Till skillnad från tidigare forskning har jag i denna undersökning valt att konkret gå ner på mikronivå och undersöka enskilda individer och deras hushåll. Jag har med denna uppsats också valt att följa föremålen in i hemmet och tillvaron, för att på så sätt öka förståelsen för hur vi konsumerade under tidig modern tid.  Att på nära håll följa ett föremål från auktionsplatsen in i hemmet kan förbättra kunskapen om vilka behov och prioriteringar människor hade i olika skeende av livet. Auktionshandeln blir därför en viktigt pusselbit till kunskapen om hur människor fick tag på föremål, hur dem tänkte och vilka val dem gjorde”, skriver Mathilda

 

”I 1760-talets Askersund levde en gång en handelsman och borgare vid namn Gustaf Sandberg. Tillsammans med sin nyblivna hustru Stina Lundberg var han bosatt ett stenkast från stadens lilla torg. För att möblera upp det gemensamma hushållet och införskaffa föremål gick Gustaf vid ett flertal tillfällen på auktioner som anordnas runtom i trakten. Under våren år 1765, bara några månader efter giftermålet bevistade han en auktion som hölls utanför staden, och ropade där in ett baktråg och en spinnrock. År 1766 fick familjen tillökning när dottern Stina föddes, och i december året därpå kom även dottern Catharina till världen. Den 5 september 1769, alldeles innan nedkomsten anordnades en auktion i stadens rådhus efter den avlidne handelsmannen Peter Carlberg. Vid nämnda auktion ropade Gustaf in en vagga och ett par extra lakan”.

Mathilda auktion_redigerad-1

Gamla aktionsprotokoll som Mathilda studerat

”Trots den här inblicken i handelsmannen Gustaf Sandbergs och hans familjs ekonomiska och sociala tillvaro under några år är dagens kunskap om vardagskonsumtion under tidigmoderntid tämligen begränsad. I synnerhet när det kommer till hur människors ekonomiska planering tecknade sig. Dels på grund av bristen på material, men också för att tiden före industrialismens intåg länge har betraktats som homogen och oförändrad när det gäller konsumtion. Perioden har framförallt setts som stillastående för dem mindre bemedlade. En vedertagen tolkning har därför varit att obesuttna till skillnad från högreståndspersoner förmodligen inte konsumerat i någon större utsträckning”.

”Det äldsta kända auktionsprotokollet för auktionskammaren i Askersund härrör från år 1764. Startåret 1765 motiveras med att det empiriska underlaget komparerats med andra källor. Material som visat sig välbevarat och intakt för åren ”1765- 1769”.  Enligt de äldsta bevarade auktionsprotokollen från staden Askersund torde den första auktionskammaren ha etablerats år 1764. Den förste auktionsförrättaren uppges ha varit en förmögen rådsman och borgare i staden vid namn Johan Lemon”.

”Näst efter husgeråd och möbler utgjorde kläder och textil dem vanligaste varukategorierna, och alla ropade vid något tillfälle in kläder eller textilföremål. Liksom för möbler och husgeråd indikerar auktionsprotokollen att det kunde finnas flera tänkbara motiv till vilka kläder man köpte och när. Dels kunde det handla om kläder för eget bruk. Ett exempel är stadstjänaren Anders Westerberg som var ogift och levde helt ensam under delar av undersökningsperioden. År 1766 och 1767 fanns en inneboende piga och en dräng i hushållet. Av Anders Westerbergs totalt 25 auktionsinrop utgjorde en tredje del kläder. Han ropade in allt från ”herr skiortor” till en ”blå slag rock” och ” 1 par stöflar”. Även borgmästaränkan Katharina Sundblad ropade vid en auktion den 25 april 1765 en ”Blåvitrandig lång dam skiorta” . Handelsmannen Samuel Röding ropade den 1 augusti 1768. Den auktionen bevistar han enkom för att köpa ”en randig tröja” och ”1 par ul strumpr”.

Erik Lind från boken001_redigerad-1Erik Lind auktionist i Askersund och pappa till Mathilda. Bild ur  boken Ulla-britt Jonsson ur boken ”Askersund-småstaden vid norra Vättern”.

Det var lite ur Mathildas uppsats. Men det finns många fler intressanta uppgifter att hämta där för den som är intresserad av gamla Askersund och hur man levde där en gång i tiden. Mathilda har gjort en värdefull insats.

 

 

 

 

 

 

Publicerat av