Skoförbud vid nya skolan i Askersund ?

 

Povel Ramels låt ”Ta av dig skorna” kan komma att bli signaturmelodi när nya Sjöängen i Askersund tas i bruk i höst. ”Varje gång du tar av dej skorna, så medge att det känns skönt. Det betyder att apan i dig har än en framgång rönt. Uh! Fantastiskt! ” lyder texten. Att just den texten skulle passa så bra beror på att det finns ett medborgarförslag om att det ska vara skoförbud i nya skolan.
Bokomslag till Povel Ramels bok ”Följ med bakåt vägen” på Norstedts förlag

Syftet är enligt medborgaren minska på slitage och spara på städpersonalens slitsamma arbete. Som i sin tur minskar städkostnaderna. Medborgaren menar att barnen ska kunna använda sunt förnuft precis som man gör hemma, då man tar av sig skorna. Vid en ny skola i Storfors har man infört skoförbud upplyser medborgaren som ser flera fördelar med ett skoförbud. Som att kunna behålla ett fint golv, spara på städpersonal, få barnen att använda sunt förnuft och det kostar inget att genomföra beslutet.

                                Bild från skolkorridor vid nya Sjöängen

Kommunledningen är lite inne på samma linje som Povel och medborgaren. Att det finns flera fördelar med att göra den nya Sjöängsskolan skofri. På vilket sätt detta kommer genomföras är ännu inte fastställt, men i den pågående planeringen av skolan beaktas vilka skollokaler som är lämpliga att vistas i utan skor på lektionstid, samt var eleverna ska förvara sina skor. Det senare kan bli ett problem anser en del som arbetar inom skolan. Eleverna är rädda för att dyra skor ska komma bort eller bytas bort. Risken för långa diskussioner är stor så det gäller väl att skaffa skåp med lås till skorna.

Publicerat av