Tekniken har öppnat en ny värld för Anders i Dalby

En ny värld har öppnat sig för Anders Eklund, 52, i Dalby med den nya moderna datatekniken. Anders lider av grav dyslexi. Han får inte till läsningen, men sedan några år tillbaka använder han ett talsyntesprogram kopplad till datorn. Det är en teknik som omvandlar text till tal. Han pekar bara på den text han vill höra med datapilen. Sedan börjar uppläsningen. Allt fungerar utmärkt.

Vi träffas i Askersund, för att prata och för att visa mej datatekniken som han använder. Känner vännen Anders sedan hans skoltid i Askersund.

Anders stora intresse har alltid varit historia och böcker. Men hans svåra handikapp har gjort det svårt att klara av sina intressen själv. Han har visserligen lånat talböcker, men med datatekniken kan Anders på egen hand logga in på datorn och ladda hem böcker, läsa dagstidningen och andra intressanta artiklar. En stor befrielse tycker han. Valet är hans.

-Närmast tänker jag läsa Ernest Hemingways ”Den gamle och havet”, upplyser Anders.

När det gäller böcker är Anders allätare. Som barn läste pappa vuxenböcker för honom. Texter som han minns än i dag. Som dyslektiker utvecklas andra sinnen. Som Anders minne.

-Tänk om jag haft den här tekniken när jag gick i skolan och kunnat ta del av undervisningen på ett annat sätt. Då hade jag haft ett annat jobb än vad jag har i dag genom en arbetsmarknadsåtgärd. Jag hade mina drömmar. Inget fel på stället, jag trivs bra med att göra lite av varje, men jag hade nog tänkt göra lite annat när jag var yngre. Men mitt handikapp satt stopp för det när jag gick i skolan. Det var bara att acceptera då. Jag hade en assistent som läste högt för mej i skolan. Det blir inte detsamma som att läsa själv som i dag, berättar Anders.

-När jag tog körkort vid 19 års ålder fick jag teoriboken uppläst för mej. Eftersom jag har bra minne var det inga problem vid de muntliga teoriförhören .

-Folk kanske tror att vi dyslektiker inte är lika smarta som andra, men som du hör är jag inte annorlunda än andra. Problemet är att jag inte får till läsningen, men med datatekniken kan jag läsa allt. Helt underbart. Och jag kan till och med välja på om en kvinna eller man ska läsa upp texten. Vill jag ha det på engelska går det också bra. Och jag har köpt programmet till datorn själv, förklarar Anders.

Efter skolan bröt Anders upp från hembygden. Han ville komma till ställen där ingen kände honom och lämna det gamla. Det blev bland annat folkhögskola i Göteborg, med program som var anpassad för Anders behov.

-Orten där jag bott har aldrig haft någon stor betydelse för mej. När jag låst lägenhetsdörren kunde jag blunda och tänka mej att det vara New York, eller någon annans stans i världen. Jag har varit ute och rest lite och det har betytt mycket för mej. Men nu är jag hemma i Dalby igen och där trivs jag med sambon Maria, upplyser Anders, nöjt.

-Klart jag varit deppad ibland för mitt handikapp, men alla människor är väl lite deppade ibland. I grunden är jag en glad och positiv människa som inte gräver ner allt för djupt i tråkigheter. Ibland har jag blivit retad för mitt handikapp, men jag har inte tagit det så hårt. Åtminstone inte som vuxen. Jag vet vem jag är och det brukar jag förklara. Ingen behöver påpeka det.

– Jag vill gärna besöka museer när vi är ute reser, men problemet för mej är att jag inte kan läsa informationen. Men det finns ett lysande undantag i Trollhättan och SAAB- museet. Där få man en informationstelefon att ta med runt som berättar om föremålen. Så skulle det vara på alla andra liknande ställen, tycker Anders.

Förhoppningen som Anders har, är att så många som möjligt i hans situation tar till sig tekniken som han använder. Själv fick han tips om vad som fanns från en person inom utbildningen.

-Jag tror att man kan få bidrag till tekniken genom Arbetsförmedlingen. Är inte säker? Men det var inte aktuellt för mej. Jag ville ha ett eget program och en egen dator, tillägger han.

För den som är intresserad av hjälpmedlet som Anders använder, går det säkert att höra av sig till honom. Han berättar nog gärna om hur tekniken fungerar som förändrat hans liv.

Bakgrunden till det här reportaget är att Anders ofta kom till mej och berättade att han läst vad jag skrivit på bloggar, i tidningar och på Facebook. Han hade också ofta sagt att han inte kunde läsa. Jag fick inte ihop det, men har nu fått svaret. Teknik kan vara underbar ibland.

I dag arbetar Anders  åt gruvbolaget i Zingruvan.

Koppartråd under dubbelsängen

 

Varje år spricker 20 000 äktenskap på grund av påverkan från underjordiska strömmar. Det var vännen ”Sme-Bertil Karlssons i Lerbäck klara budskap . Han hade läst det i tidningen och då måste det vara sant. Folk blir griniga och trötta och får svårt att koncentrera sig. Det leder i sin tur att folk blir innerligt trötta på varandra, med skilsmässor som följd. Vem orkar med en människa som ständigt är trött och grinig undrade Bertil.

Smeden var också helt säker på att han kunde lösa problemen. Han hade bevis på det. Bertil hade kommit på en uppfinning med koppartråd som tog bort underjordiska strömmar. Genom att placera koppartrådarna under dubbelsängen, så skulle allt bli frid och fröjd. Par som i många legat och smågruffat i den äkta sängen blev enligt honom snälla mot varandra med allt vad det kunde innebära..

Anledningen till att smeden började intressera sig för vad som fanns i marken var att han själv drabbats av olika besvär och att han ständigt frös om fötterna när han låg i sin säng. Besvären var som bortblåsta med koppartråden konstaterade han nöjt.

Bertil var medveten om att många skrattade bakom ryggen åt hans teorier om markstrålning. Men det bjöd han på. Ett problem för honom var att få komma hem till folks dubbelsängar och att få ta bilder på uppfinningen, därför erbjöd jag honom att få komma hem till oss. Som journalist skulle jag skriva om den fantastiska koppartråden så jag kände mej lite tvingad att ställa upp. Bertil drog kopparledningar under dubbelsängen . Men även runt huset. Jag märkte inte någon skillnad. Har alltid sovit gott. Men det blev besvärligt att städa för alla koppartrådar under sängen.

Efter mitt reportage med bilder blev ”Sme-Bertil” under dubbelsängen blev han en rikskändis. Bertil fick bland annat göra framträden i tv hos Robert Aschberg. Han gav också ut en bok, som verkligen visade att han trodde på sin sak.


Minnet av honom är vår katt Alice. Bertil älskade djur. När det kom katter till hans hus blev de matade. Många stannade och med åren blev det en del katter om man säger så. Kattakuten i Skyllberg ryckte in för att få ordning på det hela. I en kull som Kattakuten tog hand om fanns vår Alice. Vi betalde 700 kronor och det är något som vi aldrig ångrat. Utom när hon ska ut mitt i natten.

Låga grundvattennivåer

 

Grundvattennivåerna i stora delar av Sverige är nere på rekordlåga nivåer. Värst är läget på Öland och Gotland samt Blekinge och delar av sydöstra Småland.

Uppgifterna får mej att tänka på ett reportage jag gjorde för 25 år sedan vid Aspaån. Då var läget lika knepigt som i dag. Ingrid och Gösta som bodde vid den stora dammen intill Aspaån fick använda stege ner till båten när de skulle ut och fiska. Vattenståndet var två meter lägre än normalt. Samma besvärliga förhållande rådde året före, 1990.

Djurlivet hade drabbats hårt. Runt dammen fanns flera bäverhyddor, som hängde i luften på grund av det låga vattenståndet. De som bodde runt ån ansåg att vattenregleringen i kombination med torka inte sköttes tillfredsställande.

Bäverhyddorna hängde i luften vid Aspån i början av 1990-talet. Vattenståndet var två meter lägre än normalt. Bild från juni 1991

Gösta och Ingrid som bodde vid Aspaån fick klättra ner till båten när de skulle ut och fiska. Bild juni 1991

Ett gammalt vattenhjul blev synlig på botten i ån. Några ville att det skulle plockas upp och räddas till eftervärlden. Det var ett minne från brukstiden när det fanns ett antal smedjor vid ån. Vet inte hur det blev… Bild juni 1991

Förutom att det såg bedrövligt ut blev det också en sanitär olägenhet. Lukten i torkan och värmen var mycket besvärlig. Vattnet i dammen kommer från sjöarna i Tiveden och forsar sedan vidare ut i Vättern. Några snöfattiga vintrar hade gjort att vattenståndet i alla sjöar hade sjunkit kraftigt. På vattnets väg ut till Vättern fanns det några kraftstationer med dammluckor. En acceptabel sänkning var 30 centimeter. De som bodde runt Aspaån hävdade att inte regleringen sköttes på bästa sätt.

Det låga vattenståndet i början på 90-talet medförde att större saker som låg på botten, började komma i dager. Från vägen vid Algrena kunde man se ett gammalt vattenhjul ute i dammen. Hjulet påminde om den gamla brukstiden då det fanns smedjor vid Aspaån. Hembygdsforskare ville att hjulet skulle plockas upp och räddas till eftervärlden. Vet faktiskt inte hur det gick med den saken.

Bio i Sjöängen med 12 meter bred filmduk

Den nybyggda biografen på Sjöängen i Askersund är Närkes största med 500 sittplatser och en 12 meter bred bioduk. Filmälskare –och alla andra också- rekommenderas på det varmaste att göra ett besök i den nya lokalen. Lovar att ingen kommer att bli besviken.

Linus Hult sköter filmvisningar från en plats bakom stora filmduken. Till vänster biografens ”hjärtat”.

Folkets husförening står för bioverksamheten i nya Sjöängen. Linus Hult är biomaskinist, om det heter så nu för tiden… Några maskiner finns ju inte längre. Nu handlar det om datateknik. ”Hjärtat” i utrustningen finns bakom den stora duken. Tidigare fanns verksamheten i gamla Folkets hus vid Lilla Bergsgatan. Ett hus som förmodligen kommer att rivas för att ge plats för bostadsbyggande.

Den stora invigningen av nya Sjöängen sker den 11 november. Då kommer bland annat Charlotte Perrelli. Under hösten har det redan skett ett antal invigningar av de olika lokalerna. Men den 11 november är det stor invigningsfinal.

Från 10 miljoner till 33 miljoner

Skolfrågorna är ständigt aktuella båda på riksnivå och lokalt. Det handlar inte bara betyg utan också lokaler och om vilka skolor ska finnas kvar i framtiden. I centrala Askersund togs  nya Sjöängen i bruk från höstterminen. En storsatsning.

Hösten 2010 beslutade barn- och utbildningsnämnden att avveckla lokalerna för förskola och kök i Lunnagården i Hammar och flytta verksamheten till Hammars skola, vilket kräver investeringar i skolan. Investeringen beräknades ursprungligen till cirka 10 miljoner vid en utbyggnad av cirka 150 kvadratmeter.
Efter utökning av investeringsbudgeten fanns våren 2016 avsatt 20 miljoner för ombyggnad. En upphandling gjordes, varvid ett anbud kom in på 33 miljoner. Den ökade kostnaden förklaras av den rådande byggkonjunkturen, att ytan blivit större på grund av normer för tillagningskök och matsal samt av att slöjdsalar har lagts till.

Med tanke på att utbyggnadsytan har ökat från de tänkta 150 kvadratmeter till de nuvarande 525 kvadratmeter sedan 2010 och att byggkonjunkturen är på en hög nivå är anbudet att betrakta som relevant enligt  utredaren. Upphandlingen avbröts och ett omtag gjordes i processen. Ett problem har varit att få in  anbudsgivare.  Anledningen till det är byggbranschen i dag är mycket het. Byggföretagen väljer noga sina objekt.

Politikerna har mycket att fundera över när det gäller framtiden för Hammars skola. En satsning blir det, men vad får den kosta? Hammars skola kommer att behandlas som ett eget ärende och hanteras inte i arbetet med den samlade investeringsbudgeten för 2017 och framåt.

 Hammars skola har 2016 kvm lokalyta.

 Lunnagården har 908 kvm lokalyta.

 Den planerade utbyggnaden är 525 kvm.

 Efter utbyggnad och samlokalisering minskar lokalytan med 383 kvm.

 Idag går 79 elever på Hammars skola.

Uppgifterna är hämtade från en kommunal utredning.

Attraktiva tomter på gamla verkstadstomten i Askersund

Byggföretaget PEAB förbereder bostadsbyggandet vid Västra Strandparken, eller Verkstadstomten som askersundarna säger till vardags. I mitten på nästa  år ska  det vara  inflyttningsklart. Till bostadsrätterna i den första etappen har det varit  kö. Folk började kö ett dygn före innan bostäderna släppte till försäljning. Arbetsledare Magnus Landin har bett mej följa bygget med bilder precis som jag gör vid nya Sjöängen. Bilderna från nya Sjöängen går på kommunens hemsida och det finns planer på att skolbilderna ska rulla i någon av alla TV-apparater som finns i byggnaden. Började plåta 2014 i samband med pålningen.

askersundsverken-aug-2012-3

askersundsverken-10-sept-2012-16                                 2012strandparken-t-brygga-april-2015-3_redigerad-1                                  2015. Brygga med verkstadsområdet  i bakgrunden                                                  2016 november

Det har inte alltid varit så självklart med bostadsbyggandet på verkstadstomten. Lägger med några klipp från 1990, som visar att politiker ändå kan tänka om. Och några gamla bilder  från området

askersundsverken-19450001askersundsverken-ava-1909c-askersundsverken-personal                               Jobbar vid Askersundsverken en gång i tiden

Fem tallrikar för rotmos och fläskbog

 

 

sjoangens-matsal-4-okt-2016-2

Fem tallrikar med råge

Det blev fem tallrikar med lite råge som betyg på maten när äldreomsorgsrestaurangen Sjöängen invigdes på tisdagen. Har i en tidtagare blogg lovat att återkomma med betyget. Jag åt rotmos med rimmad fläskbog. Vill inte utge mej för att vara en stor matexpert, utan det räcker för mej att maten var mycket god. Har inga fina ord att beskriva maten med. Det fanns annat att välja på också. En del är ju vegetarianer.  Som extra krydda på det hela bjöds alla middagsgäster på en god kanelbulle, med anledningen av att det var just den bullens alldeles egna Dag.sjoangens-matsal-4-okt-2016-4

Rotmos  med rimmad fläskbogsjoangens-matsal-4-okt-2016-3

Anders Foglander  var  mycket  nöjd med  maten

Helt klart tänker jag återkomma till Sjöängen.  Fick en matsedel av måltidschef Liz Borgward, för att jag skulle kunna sitta hemma på kammaren i lugn och ro och välja ut rätter, om jag nu inte vill gå till Sjöängen varje dag. Men visst lockar det att sitta i den fina matsalen varje dag och blicka ut över Alsen  mot Stjernsunds slott. På söndag lutar det lite åt kålpudding om inget annat kommer emellan.

sjoangens-matsal-4-okt-2016-8

sjoangens-matsal-4-okt-2016-6

Måltidschef Liz Borgvard var  mycket  nöjd med publiktillströmningen 

sjoangens-matsal-4-okt-2016-5

Hovmästare Anders Bråtner hade fullt upp. Inte  minst med att svara på frågor från alla.

Invigningen blev rena succén. Måltidschefen hade räknat med 100 pensionärer. Det kom drygt 300! Visst blev det lite köer, men kökspersonalen klarade av det hårda mattrycket elegant. Ingen behövde gå hungrig från Sjöängen. Alla verkade däremot mätta och belåtna.

Ove Danielsson