Stationshuset i Askersund som aldrig byggdes

 

Postverket sänkte ett planerat stationsbygge i Askersund i början på 40-talet. Ett bygge som säkert också i dag passat in i området där det nu växer upp nya hus hela tiden. Satsningen byggde i stora delar på att posten skulle hyra in sig i det planerade stationshuset.

Styrelsen för Askersund-Skyllbergs järnvägsaktiebolag tog initiativet till ett nybygge i slutet på 30-talet. Det skulle var ett bygge i tegel och gasbetong placerat utmed Norströmsgatan, mellan Gröngatan, eller Drottning Kristinas Väg som namnet på gatan är i dag. Fasaden skulle vara vänd mot norr. En ritning var också klar. Arkitekten var Sten Dahlèn, Gävle.

Det skulle bli ett modernt stationshus, men också lokaler för stadens postkontor. Vidare skulle det bli två lägenheter och tre skyddsrum för sammanlagt 85 personer. Byggnaden skulle vara färdig att tas i bruk 1 oktober 1940. Kostnadsberäkningen byggde på hyror från posten och lägenheterna. Askersunds stad gick också med på ett borgensåtagande med 150 000 kronor.

När nästan allt var klart för bygget backad posten ur projektet. Istället förlängde posten sitt hyreskontrakt vid ett centralt läge där postkontoret redan fanns. Utan posten som hyresgäst bordlades ärende för att aldrig bli aktuellt igen.

Stationshuset i dag, men nya Sjöängen i bakgrunden

Det nuvarande stationshuset i Askersund stod färdigt 1883. Huset vittnar om gamla tider då järnvägen drog fram i Strandparken. I dag används huset till en matservering där det finns lite av varje att äta. Rivning av huset har inte varit aktuellt sedan i början på 40-talet , men däremot pratade arkitekter om en flytt av huset för att ge plats åt nya Sjöängen. Men då var placeringen en annan av skol-och kulturbygget än vad slutresultatet blev. Nu verkar gamla stationshuset stå på säkrare mark än någonsin.

Publicerat av