Askersunds Gyllene Bok

 

Vad skulle den ”Gyllene boken” som finns i kommunens arkiv användas till? Det är röd vacker påkostad bok som väckt frågor. Boken från 1949 är tjock med löstagbara blad, men den är utan text! ”Gyllene boken ” har varit en gåta för dagens politiker och tjänstemän på rådhuset.

Arkivarie Andreas Wallqvist har plockat fram protokoll från kommittén för den ”Gyllene boken”. Men protokollen berättar bara om fakta vad gäller utformningen av den vackra tomma boken. Men inte varför. Har nu gått igenom lite gamla tidningsklipp och hittat bakgrunden till beslutet om boken. Mysteriet med den vackra röda boken är löst. Så gott som.

Den ”Gyllene boken” skulle vara konstnärligt utsmyckad och innehållande en kortare historik över staden, dess fonder och dylikt. Boken skulle också användas som gästbok och finansieras med nöjesskattemedel 500 kronor. Den röda boken skulle ligga framme i Rådsalen så att fina gäster eller vanliga besökare kunde se den. Och skriva in sitt namn om det skulle vara så.
Beslutet togs i december 1948. En kommitté som skulle arbeta vidare med utformningen tillsattes. Den bestod av ett gäng och betrodda herrar och en kvinna nämligen, nämndeman A.Wettrèn, landstingsman Filip Nylund, borgmästare Bernhagen, bryggare Åke Nilsson, redaktör Joel Haugard , samt fröken Agneta Swidèn. Har hämtat titlarna från protokollet 1948.

När stadsfullmäktige skulle besluta i ärendet blev det en del diskussioner. Lärarinnan Lyda Bergström var sur för att hon inte blivit informerad i ärendet trots att arbetet med boken redan påbörjats. Borgmästare Bernhagen lämnade en förklaring till det skedda och beklagade misstaget.

Fröken Swiden (senare känd konstnär) fick i uppdrag att göra förslag på skisser över teckningar och dekorationer. För det arbetet skulle hon få 300 kronor. Redaktör Haugard fick i uppdrag att skriva stadens historik. Tyvärr avled Haugard i början av 1949 innan han hade påbörjat arbetet. Det var ett hårt slag för bokens kommitté. Läroverksadjunkt Kurt Cederholm fick i uppdrag att fullfölja redaktör Haugards arbete. Men i hans fall verkar det inte ha hänt så mycket.

Kommittén för den ”Gyllene boken” beslöt att boken skulle bindas i rött skinnband med guldsnitt och trärygg med upphöjda bind. Det skulle också vara ett lösbladssystem. Boken skulle öppnas med tre skruvar. Uppdraget att göra boken gick till bokbindare Erik Hermansson i Askersund.

Boken blev färdig, men av någon anledning fullföljdes inte innehållen boken. Varför finns det inget svar på. Förmodligen berodde det på att redaktör Haugard avled under arbetet. Ingen kunde eller orkade med att fortsätta. Den vackra boken hamnade istället i arkivet. Och där har den funnits till arkivarie Andreas nu plockade fram den och började ställa frågor.

Kan nämna att det fanns andra kommuner som redan hade skaffade sig en ”Gyllene bok”vid den tiden. Det hade säkert beslutsfattarna i Askersund läst om och vill inte vara sämre. Bland annat hade Göteborgs stad en sådan. Läste om en donation till Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet, där fullmäktiges sekreterare fick i uppdrag att skriva in donationerna i den ”Gyllene boken”.

Kanske det är dags att plocka fram kommunens ”Gyllene boken” igen och placera den på hedersplats . För sedan fylla den med det innehåll som var tänkt.

Publicerat av