Återvinningscentral i Askersunds by

Askersunds kommun ska få en ny återvinningscentral i ett område med anor från 1300-talet. Centralen ska placeras i Askersunds by i närheten av Väderkvarnsbacken. Namnet Askersunds by förekommer i jordeböcker i mitten av 1500-talet. Sundbo härad, orten Askersund och Askersunds socken finns omnämnt i brev redan på 1300-talet. Tror inte det är många liknande centraler i vårt avlånga land som har en placering med den bakgrundshistorien.

I bakgrunden vägen  mot Vretstorp. På området till vänster om bilen ska den  nya  återvinningscentralen  ligga.

Behovet av en ny central har diskuterats länge i Askersund. Inför 2014 satte fullmäktige undan 11 miljoner kronor i investeringsbudgeten till en ny central. Kostnadskalkyler pekar dock nu på en kostnad av 20 miljoner. Det behövs alltså ett tillskott på 10 miljoner som fullmäktige får ta ställning till.  Det har varit problem med att få fram lämplig mark och det har tagit tid med att fastställa detaljplanen för området. Kraven på en återvinningscentral är också mycket hård.

En viktig sak har också varit att anläggningen också ska kunna möta framtidens behov på olika områden. Exempelvis kan service, öppettider och tillgängligheten ökas med IT-teknik. Den nya konstruktionen är säkrare mot stöld och vandaliseringen. Den har också ett utökat brandskydd.

Vid den nya återvinningscentralen kommer också arbetsmiljön för personalen bli säkrare och mer avskild hantering av farligt avfall. Egna personalutrymmen finns naturligtvis inplanerade. Kommunen räknar med lägre kostnader för drift och underhåll.

Återvinningscentralen ägs av Askersunds kommun och hyrs sedan ut till Sydnärkes Kommunalförbund. Kommunens kostnader för anläggningen täcks av hyresintäkter.  Byggtiden är beräknad till tre månader.

För den som vill veta mera om Askersunds by i det område där centralen ska ligga så finns det en mycket intressant och informativ uppsats från början av 1990-talet. Med bilder och kartor. Bakom uppsatsen står Brita Holländer, samt Bengt och Maj Willèn. Den finns säkert att få tag på i biblioteket för den som är intresserad av historia.

Uppsats om Askersunds  by

Det räcker nu inte bara med den historiska Askersunds by i området. Askersunds äldsta tingsplats, Väderkvarnsbacken, finns i närheten. Ända fram till 1820 fanns en ståtlig domarring på toppen av backen. Först under senare hälften av 1800-talet började tingen hållas inne i staden.

Tömma skräp i Askersund i fortsättningen kan bli något av en kulturupplevelse. Om man drömmer sig tillbaka. Det kan man göra medan man väntar på att bli av med sitt skräp.