När punschen flödade i Askersund

 

Punschen flödade i Askersunds Stadskällare en gång i tiden. Borgarna dansade kadrilj och polkett i glada vänners lag. Stadskällaren vid Sundsbrogatan var stadens stora nöjestempel. Det gamla huset rymde vid slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet Stadskällaren. Det är samma hus som tandläkare Baecklund finns i dag. Men huset är ombyggt från den tiden då borgarna festade om i byggnaden. I dag finns inget som vittnar om det gamla nöjestemplet.

Huset vid Sundsbrogatan där Stadskällaren var inrymd. Bilden är från 1967.Samma hus i dag

Men det fanns ändå problem mitt i glädjen. Konkurrens från Apoteket tyngde. Apotekare Mathias Möller tjänade en förmögenhet att sälja så kallade ”tutingar” till törstiga ortsbor. Det är samma fastighet vid torget där ”Tutingen” driver sin servering i dag. Men nu är det mest kaffe och veckans bulle som gäller.

Möllers apotekshus vid torget hamnade senare  på frimärke. I dag finns Tutingens servering där.

Möllers försäljning blev en nagel i ögat på stadens krögare, men stadsborna tycket att det var både trevligt och bekvämt att dricka sin ”toddy” hos apotekaren. Men det fanns ingen respekt för hans blandningar. Och vad gjorde det. Det var procenten man ville åt.

Efter Möllers död gick krögarna på nytt till storms mot apotekets sprithantering. I en stämningsansökan ansåg krögarna att det var fel att låta en enkel apotekare servera ”tutingar”.

I societetssalongen trådde dansen. Man spelade högt om ära och gunst. Livet levdes som det anstod en burgen klass. I trädgårdsparkens planteringar och på Sundsbrogatan trängdes allmogen för att få en skymt av härligheten. Ibland blandade sig Werner von Heidenstams mor med flickorna från Askersund. Enligt tidningsnotiser lär hon ha haft en av de elegantaste krinoliner man skådat i Askersund.

En skribent som jag läst konstaterade att människorna var klädda med smak och att ungherrarna verkade vara riktiga sprätthökar eller lejon med hår à la Simson. Och man lekte blindbock. Men enligt skribenten var det onödigt eftersom salongen var så dåligt upplyst, att det i alla fall var omöjligt att känna igen sin granne. Och det ledde ofta till bråk eftersom man inte såg vilka damer man bjöd upp. Det kunde bli ”fel dam”.

Soaré i societetssalongen när det begav sig.Bild från Leif Linus bildsamling.

Två bergsprängare blåste klarinett och en basfiol kompade. Blåsarna från kalkbrottet var duktiga och kunde klara även de krångligaste polketter. 1859 hölls avskedsfest för stadens rektor Gustav Ramström. Den hölls delvis i Stadskällarens trädgård, där det skålades flitigt.

Sundblad och Sundstedt hette ett par av Stadskällarens krögare. Sundblad sålde senare huset till sin hovmästare Johan Gustav Sundstedt. Omkring 1860 upphörde Sundstedt med hotellrörelsen. Och då var det också slut med nöjeslivet i fastigheten. Sedan byggdes i den tillhörande trädgården Smålandsbanken (i dag Jajjas foto) år 1898, sparbankshuset 1910, samt Stadshotellet dit krogrörelsen flyttade. I Stadshotellet vid Lilla Bersgatan residerade källarmästare C.G .Gellerstedt.

Fastigheten vid Sundsbrogatan var vid den här tiden ett av de ståtligaste privathusen i Askersund. Troligen byggd 1781. På nedre botten låg Stadskällaren, medan den övre våningen kallades societetssalongen . Det fanns också en pampig vinkällare.