Hundskatten bidrog till växtligheten på Borgmästareholmen

2

Växtligheten på Borgmästareholmen kan besökarna tacka gamle borgmästare Knöös och stadens hundägare för. Utan deras insats hade det inte funnits dagens varierade växtlighet. Troligen bara berg som på en del andra holmar i Vättern.

Det var borgmästare Anders Wilhelm Knöös som började röja och snygga upp ute på holmen. Han bodde i Borgmästarehuset vid Stora Bergsgatan-Stöökagatan och var borgmästare åren 1834 -1870. Innan han fick ta hand om holmen som sommarnöje, var namnet Hästholmen. Vad det namnet kom ifrån känner jag inte till. Ön var vid den här tiden helt kal.

Knöös såg till att det blev ett litet värdshus på holmen. Det var ju askersundarnas enda möjlighet till uteliv om sommaren. Det finns massor av gamla bilder med fullastade båtar av folk som skull ut till holmen och njuta. 1862 infördes hundskatt där pengarna första tiden var öronmärkta till holmens försköning.

Den 12 maj, Charlottadagen, var en stor dag för borgmästarens familj. Borgmästarens fru hette Charlotta och det skulle firas. Familjen rodde ut till holmen för att dricka kaffe med punsch. Festen fortsatte sedan hemma på gården där huvudmålet var plättar. Borgmästaren älskade plättar.

Hundskatten blev kvar länge. I början på 70-talet blev det en mycket het fråga i fullmäktige. Kommunstyrelsen hade föreslagit en höjning från 50 till 75 kronor. Det blev många och långa inlägg om de små djurens betydelse. Frågan fick till slut avgöras genom votering. Beslutet blev att skatten skulle vara oförändrad.

Borgmästare Knöös som älskade Borgmästareholmen och plättar.Gamla tider på holmen

Kommunalarbetare Marcin Piecznik jobbade mycket på holmen förr i tiden. Skyttepaviljongen byggdes ut senare. Anledningen var att en plats för diskotek. 

Många hundägare på landsbygden var inte så noga med att betala skatten. Det var mera stadshundarna som bar hundskattemärken. Jag är uppväxt med hund, men jag såg aldrig till något skattemärke. Men så bodde vi också en bit utanför stadskärnan. Slutligen försvann hundskatten. Det blev allt för jobbigt att ha koll på alla hundar, så det var lika bra att den plockades bort ansåg politikerna. Vem ville åka runt och kolla i hundkojorna? Och Borgmästareholmen hade fått sina träd och planteringar. Många såg också det hela som ett rättviseproblem. Det fanns ingen kattskatt.

Publicerat av

Ove Danielsson