Kvarnen fick ge plats åt Sjöbodarna i Askersund


Kvarnen i Askersund vid Norströmsgatan. Bilden är från 1972 . Samma år revs byggnaden.Kvarnen  med första raden av Sjöbodar till höger  utmed Storgatan

Fram till i början av 70-talet dominerade den stora röda kvarnbyggnaden hamnområdet i Askersund. Den ståtliga byggnaden var något av ett riktmärke. Men kvarnen slutade mala och byggnaden revs för att ge plats för Sjöbodarna. Då hade kvarnen varit igång sedan 1908. Periodvis fylldes hamnen av lantbrukare som vill ha sin spannmål malda. Ibland var det köer in till kvarnen.

Vid nedläggningen arrenderade kvarnmästare Henry Persson Askersunds kvarn. Han hade gjort det sedan 1964. Kvarnen stod ursprungligen på Ängatorps gård norr om Askersund. Den hade uppförts 1888 men flyttades 1908 till Askersund. Läget var utmärkt vid den blomstrande hamnen och ett stickspår av den smalspåriga järnvägen Askersund-Skyllberg-Lerbäck. Tåget gick bland annat med massavedstransporter och propps från Skyllbergsskogarna, som sedan forslades vidare med båtar.

Oskar Hagle är ett namn som är intimt förknippad med Askersunds kvarn. Han hade varit ägare till kvarnen sedan 1938. Hagle har varit på kvarnen tidigare, men var några år vid Åmmebergs kvarn innan han kom tillbaka som arrendator i Askersund, för att sedan bli ägare. Den tidigare ägaren hade kommit på obestånd. Med sig till Askersund hade han Henry Persson.

Henry Persson och Oskar Hagle

Henry Persson på en bild från 1972.

Kvarnarbetarna gick i skift för hinna med . Det fanns månader då man förmalde 30 000 kilo för brödsäd. Lantbrukarna skaffade sig allt mer så kallade gröpkvarnar. En mindre typ av kvarn där man kunde sköta malningen hemma på gården. Det slog hårt mot kvarnen i Askersund.

De senaste åren kvarnen var igång var det själva affärsrörelsen som dominerade. Försäljning av gödning och utsäde, samt inköp av spannmål som torkades och såldes vidare omald.

Efter 40 år i branschen tyckte kvarnmästare Henry Persson att det skulle bli skönt att sluta. Tunga säckar att lossa eller lasta och att bära i trappor hade satt sina spår i kroppen. Kvarnen saknade nämligen transportband för gödningssäckar.

När kvarnen skulle rivas var det en del som protesterade. Många ville ha kvar den ståtliga byggnaden med den markanta silhuetten vid Norströmsgatan och Hamnen. Men det är inte alltid man får som man vill.

Publicerat av

Ove Danielsson

En kommentar till “Kvarnen fick ge plats åt Sjöbodarna i Askersund”

  1. Tack detta var intressant att få sammanhengande historia om..det var min morbror Henry Person..och Oskar Hagle var hans morbror..minns doften inne i kvarnen..en blandning av mjøldamm och lukten av brød..😀 Venlig hælsning Mary Anita Kjøndahl

Kommentarer inaktiverade.