Gamla sjukstugan i Askersund

 augusti 2017

Det praktfulla tegelhuset där skolkontoret fanns är från 1909. Huset byggdes till sjukstuga med 20 vårdplatser. Bygget kostade 50 000 kronor och invigdes i september 1909. När sjukstugan invigdes fanns det inga andra hus på tomten. Närmast låg Kristinahemmet. Tegelhuset blev lite skymt  när Sjöängsskolan  byggdes. Men nu  är skolan  borta och huset framträder  i sin prakt igen. Huset står tomt i dag  och politikerna  resonerar  om kommande användning. Leif Linus har bidragit med bilder  från han stora arkiv.

 

I slutet av 1800-talet fanns sjukstugan inrymd i fattighuset på söder. På övervåningen. Under 1896 uppgick patientantalet till nära 100 personer. Behovet av en ny sjukstuga var stort vid den här tiden.Många i Askersund tyckte det var en olägenhet. Det räckte att vara sjuk. Kontakterna med de fattiga i huset var inte särskilt upplyftande ansåg stadens beslutsfattare. År 1904 framhöll dåvarande stadsläkare Torstensson i Askersund att sjukstugan var utsatt för eldfara. Fattighjon bodde i rummen under sjuksalarna.

”En del av dessa hjon är passionerade rökare, som röker under större delen av dagen. En del hjon är också slö och dricker sprit i smyg”, skrev läkaren i en tidningsartikel, samtidigt med kravet om en ny sjukstuga.

Men de fanns det som var av en helt annan åsikt. Någon menade att när patienterna tillfrisknade kunde det vara trevligt att vistas ute på gården och prata lite med fattighjonen. Det fanns en del pigga och trevliga gummor att prata med bland dessa. Men stadsläkarens ord vägde tyngre. Det byggdes en ny sjukstuga.

Första tänkte man bygga sjukstugan på Södra Udden, men staden ägde för lite mark där för att kunna genomföra bygget. Istället byggdes sjukstugan på Sjöängen, där staden kostnadsfritt upplät ett halvt tunnland. Bruksägare Cassel på Stjernsund skänkte år 1920, 25 000 kronor för en påbyggnad av sjukstugan på den norra sidan. I början på 40-talet satsade landstinget 585 000 kronor på en helt ny sjukstuga med 39 vårdplatser. En del av nuvarande vårdcentralen.

Tegelhuset användes också under en lång period efter sjukhusepoken till något som kallades kronikerhem.

Slutligen bara en liten undran? Var finns skulpturen ” Gosse med snäcka” formad av  E. Holzmuller? Det här är en  liten efterlysning av skulpturen som en gång fanns  i en fontän framför  nuvarande skolkontoret vid Sjöängsskolan.  När fontänen placerades framför ingången 1952 användes  huset till kronikerhem. När sedan hemmet flyttades till sjukstugan i början  på 60-talet och skolan tog marken  i anspråk flyttades Holzmullers verk. Var finns det i dag? Kanske  någon vet?

Säkert är inte det här  någon stor sak, men det är  ändå intressant.  Konst försvinner inte eller flyttas bara  utan vidare. Och ”Gossen med snäcka” var fin. Med fyra vattenstrålar. Det var i början  på 50-talet som den välskötta parken vid  dåvarande Kroniska sjukhemmet, skulle lyftas  ytterligare med en fontän.  Det hade funnits ett önskemål  länge och hemmets direktion gjorde slag i saken. Parken skulle få ”levande vatten” .

Vi den tiden resonerade man som så, att god konst vid sjukvårdsinrättningar var mycket viktigt. Men som alltid handlade det  om pengar. Ett konstverk kostar  ju ändå ett antal kronor. Men föreningarna ställde  upp. ”De sjukas vänner” bidrog med  500 kronor. Kommunerna Hammar, Askersund  och Lerbäck ställde  också upp med pengar. Allmänheten  och företag skänkte  också pengar till de sjukas trevnad.  Även personalen vid hemmet skänkte pengar.

Anläggningen kostade totalt   2 200 kronor och i den summan ingick också arbetet med att ge plats för  fontänen. Intresset för att lämna bidrag var så stort att det till och med blev 815 kronor över. Det var pengar som skulle bilda en grundplåt för ytterligare konst i framtiden. Hur det gick med det vet jag inte. Kanske någon vet?

Publicerat av

Ove Danielsson