AGA-fyren i Bastedalen

 

Sedan 2003 firas ”Internationella fyrdagen”. Årets firande inträffade  under den gångna helgen (20/8).  Förutom Sverige deltog ett antal länder. Ett 70-tal platser höll också öppet för allmänheten. Därför är det på plats att påminna om AGA-fyren som finns i Bastedalen. Har skrivit om fyren tidigare vid något tillfälle.

 

                                                        Fyren i Bastedalen

Askersunds kommun har ansvaret för AGA-fyren på klippan ute vid Emmekärr vid Vättern. Under många år anlitade kommunen Göran Sundström från Karlsborg att sköta underhåll och service av kommunens fyrar på Vättern. Det finns ytterligare två fyrar men inte med samma kulturvärde som Dahléns-konstruktionen i Bastedalen. Enligt Sundström är det ett tekniskt underverk, men som nu moderniserats.  Nu drivs fyren med hjälp av solceller och det har underlättat arbetet. Dahléns gamla teknik har gjort sitt. Men fortfarande fodras tillsyn.

 

Johan Bergsten på M/F Wettervik har tagit över skötseln efter Sundström, samt ansvara för sjöprickningen i norra Vätterns skärgård.

 Skeppare Johan Bergsten

Systemet med solceller fungerar ungefär som bilblinkers, med ett relä som styr det hela. I jobbet ingår att kolla lampor och hålla fyrarna snygga och se till att prickningen finns kvar. För drygt 100 år sedan tändes för första gången en AGA klippfyr. Platsen var vår Gåsfeten  i Blekinge. Under de kommande 50 åren spreds ”AGA-klippen” över hela världen. Konstruktör var nobelpristagaren i fysik Gustaf Dalén.

Under en period fanns det 500 Dahlén-fyrar i drift. Efter drygt 100 år fanns fortfarande tre stycken ”AGA-klippar” i drift, men med ny teknik. En finns vid Emmekärr vid inloppet till Bastedalen. En finns utanför AGA på Lidingö och en vid Harnäs vid Sjötorp i Vänern. Dahléns konstruktion byggde på en teknik med acetylengas. Alla visste att acetylengas med sitt skarpa ljus hade en framtid inom fyrteknikens område, men det var ingen före Dahlén som löste problemet med gasens explosivitet, den enorma bränsleåtgången som krävdes och slutligen att blinkningen inte var möjlig. Men Dahlén gjorde det och det fungerar fortfarande om det skulle vara så.  Men moderna tider har gjort inträde till sjöss även när det gäller Dahléns klippfyr.

 

Klippapparaten är exempel på finmekanik i särklass. En ventil öppnade och släppte ut en gasbubbla upp till brännaren och antänds av en evighetslåga. En ventil stängs och en annan öppnar när trycket sjunker. Och så höll det på år ut och år in. AGA – fyren drevs tidigare med acetylengas. Tuberna kom sjövägen från Karlsborg. Tre gastuber räckte över en säsong.

 

Från början var det gruvbolaget i Zinkgruvan som ansvarade för prickningen av sjöleden ut mot stora Vättern och skötseln av fyren. Men det var när malmbåtarna gick i trafik på sjön. Bolaget lämnade över till Sjöfartsverket på 70-talet när malmbåtarnas saga var slut. Sjöfartsverket lämnade i sin tur över till Askersunds kommun. Minns när jag var på tidningen och skulle skriva om fyren. Det var inte helt lätt att hitta någon ansvarig för fyrarna vid kommunen. Det var en verksamhet som man fått ta hand om vilket man ville eller ej. Och vid den tiden fördes också diskussioner om den framtida driften.

 

                                                      

Bastedalens fyr byggdes år 1900. I början var den fotogeneldad.  Det var en lampa som skulle tändas på kvällen och släckas på morgonen. Fotogen fick släpas genom skogen ut till fyren. År 1953 ersattes fotogeneldningen med Dahléns uppfinning. Båtfarare som tar sig en till hamnen i Bastedalen bör göra det med värdighet. AGA-fyren är kanske inte så viktig längre med alla modern teknik på båtarna, men det handlar kultur i högsta grad. Därför lite värdighet och kanske med båtmössan i hand när Daléns uppfinning passeras. Även om det nu är solceller som gäller nu.

 

Gustaf Dahlén fick nobelpriset i fysik 1912. För övrigt samma år som Stockholmsolymiaden, vad nu det har med fyren att göra. Han var född vid en bondgård i Västergötland, närmare bestämt Stenstorp. Dahlén började experimentera med fyrteknik både genom att spara på gasen och ge fyrljuset olika karaktärer. 1906 var han färdig med konstruktionen.  Vid ett experiment med acetylengas 1912 exploderade gasflaskan. Dahlén skadades mycket svårt. Han syn gick inte att rädda. Han fick leva resten av sitt liv i mörker. Dahlén avled 1937.

 

Ove Danielsson

 

 

Publicerat av

Ove Danielsson