Restaurang vid södra infarten till Askersund

Lokala företagaren , Karl Dufwa , vid Linds gård köper ett markområde sydväst om cirkulationsplatsen vid södra infarten. Syfte är att etablera restaurangverksamhet på platsen. Det handlar om en snabbmatskedja som ska hyra in sig på området.

Södra infarten till Askersund

Marken i fråga är inte detaljplanerad och enligt bedömning av Sydnärkes Byggförvaltning att det inte behövs.

Just nu pågår planering av ett strövområde på Lindbomossen, i samband med åtgärder för att minska övergödning i Alsen. I förslaget till kontrakt finns inskrivet att köparen av marken skall upplåta fem parkeringsplatser så att besökare till området kan parkera. Den blivande fastigheten utgör idag del av tre fastigheter, vilka delvis sammanförs genom lantmäteriförrättning.

Området är på 4800 kvadratmeter. Priset för är 240 000 kronor. Köparen godtar fastighetens skick utan några krav på åtgärder eller ersättning mot kommunen.

Politikerna i kommunstyrelsen var eniga om att sälja. Däremot diskuterades en teknisk fråga. Oppositionsrådet Carolin Dieker önskade att man skulle teckna ett reservationsavtal. Hon menade att det ännu finns en del frågetecken som att väg 50 är primär transportväg för farligt gods, infartsvägar med mera. Kommunalrådet Per Eriksson ansåg att marken kunde säljas direkt. Att det fanns trygghet i affären.

Publicerat av

En kommentar till “Restaurang vid södra infarten till Askersund”

  1. intressanta artiklar och nyheter tack ove alltid kul och intressant läsning hälsningar lars-göran

Kommentarer inaktiverade.