Stig grävde fram gamla rådstugan i Askersund

Vad döljer sig under kullerstenstorget i Askersund? Det var inte så många som funderade på det innan grävmaskinist Stig Gustavsson grävde fram rester av gamla rådhuset för drygt 30 år sedan. Televerket skulle lägga ner nya ledningar i norra delen av torget  mot Storgatan-Stöökagatan när grävmaskinist Gustavsson lade delar av maktens boning  från 1600-talet i dager.  Arbetet stoppades omgående och folk från länsmuseet tillkallades för arkeologiska utgrävningar och dokumentation av fyndplatsen. Massor av daglediga askersundare kantade ”rådhusgropen” på torget för att följa utgrävningarna.

Grävmaskinist Stig Gustavsson grävde fram gamla rådstugan  på torget för  drygt 30 år sedan.

Utgrävningarna 1986 på torget var de första som gjorts i centrala Askersund. Det var ganska lät enligt expertisen att se vad som hänt före och efter den stora branden 1776. En svart jordrand cirka 40-50 centimeter ned i marken är rester från branden som ödelade hela staden. Att det var just det gamla rådhuset som televerket grävt fram rådde inget tvivel om.  Gamla kartor visade att rådhuset låg på den plats där fynden gjordes. Stockarna från grunden var märkligt nog fortfarande friska.

Rådstugan – som huset kallades på den tiden-låg avskild ute på torget. Byggnaden var av trä i en våning och försedd med spåntak och ett litet torn. Rådstugan var en mycket liten byggnad. I tornet hängde en klocka. År 1695 offrades gamla rådhusklockan för att man skulle få fram tillräckligt med metall för att gjuta om stadskyrkans lilla klocka. Folket från länsmuseet fotograferade, mätte stockarna och ritade av byggkonstruktionen.  Vid det tillfället förklarade också ansvariga för utgrävningen att det förmodligen fanns mycket mer att undersöka utanför själva gropen.

-Vi kan  inte göra  mer  nu. Förmodligen finns det mer av grunden utanför gropen, men de utgrävningarna får väl Askersunds kommun stå för när de får gott om pengar, upplyste Lars Andersson från länsmuseet, vid utgrävningen 1986.

Hembygdskännare Hugo Stöök fanns vid torget i samband  med utgrävningen. Han hade en gammal karta  med som visade att det verkligen var rådstugan som grävdes fram.

Ännu tycks  inte Askersunds  kommun ha fått gott om pengar, eller  också har  politikerna  prioriterat mer dagsaktuella ärenden.

 

 

Publicerat av