Udda lägenheter i Askersunds gamla bryggeri

Delar av gamla bryggeriet i Askersund har förvandlas till tio udda och intressanta lägenheter. Ägaren Klas Stjernström har också den goda smaken att återställa skylten” Askersunds bryggeri” på väggen. I en av byggnaderna finns Klas ytbehandlingsföretag Galfa. Det är också företaget som står för bygget av lägenheter.  I dag handlar det ofta om bostadsrätter i Askersund, men Klas satsar på hyresrätter som många frågar efter i dag. Lägenheterna har blandade storlekar allt från ettor till fyror.

Klas har försökt behålla så många detaljer från bryggeriepoken som möjligt. Alla lägenheterna är unika på sitt sätt. Varje lägenhet har formats efter den gamla bryggerilokalen. Det är moderna lägenheter som döljer en gammal bryggerihistoria. I en del träbalkar finns det namn inristade av folk som jobbat där en  gång i tiden. Och naturligtvis finns det hiss i den höga byggnaden.  Klas räknar med att lägenheterna ska var inflyttningsklara i början av november. Före det tänker han att visningar för alla som anmält sitt intresse för att bo i gamla bryggeriet med en utsikt som är få förunnat. Ännu är det inte försent att anmäla sitt intresse upplyser Klas. Hyrorna kommer att ligga på ungefär samma nivå som övriga hyreslägenheter i Askersund.

Lokalen där ölet bryggdes förr har bevarats och rustats. Klas har planer på öltillverkning på sikt. Men först är det lägenheterna som gäller. Sedan kommer det  öl från Askersund igen.

Klas med kakel från Askersund 

Askersunds bryggeri var ett mycket gammalt bryggeriföretag från 1840-talet. Bryggeriet lades ner i slutet av 50-talet.  Den ståtliga byggnaden, där Galfa finns i dag, dominerade under en lång period stadens västra höjdsluttning. Men har det tillkommit hyreshus i närheten. Men visst är bryggeribyggnaden ståtlig.

Bild från Leif Linus  bildsamling

 

Bruksinspektor Otto Sundblad startade bryggeriet på 1840-talet, men då på nuvarande Folkets hus gården. Till en början var det endast svensköl som gällde. Men 1848 anställdes bryggare Weiss från Bayern. Då började förstås också tillverkningen av Bayerskt öl. Askersunds bryggeri var ett av det första bayerska bryggerier i landet.  Efter Weiss kom en ny bryggmästare, en Dreihall från Wurtemberg. År 1865 flyttade Sundblad bryggeriet till den nuvarande platsen på västra sluttningen vid gamla kyrkogården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte ett spår efter järnvägsrälsen i Askersund

För drygt 60 år sedan bröts järnvägsförbindelsen i Askersund med stora vida världen. I augusti 1955 anlände rälsbrytarlaget till Askersund station för att börja bryta upp järnvägsrälsen vid stationen. Gänget lämnade kvar en mindre rälsstump som skulle brytas senare. På den stumpen kunde den gamla trallan köras, men mitt framför stationshuset var stopp. Nu är all räls borta. Bara stationshuset finns kvar.

Enligt gamla rykten var det meningen att stadsbanan Stockholm-Göteborg skulle dras över Askersund. Pamparna skulle då ha motsatt sig järnvägsbygget, med motiveringen att de skulle få sin nattro förstörd. Den stora järnvägsknuten blev i istället Hallsberg. Det är en bra historia när man tröttna på alla lokalpolitiker för att det inte händer något. Nog snabbt.

Men historien är helt enkelt för bra för att vara sann. Hallsberg var helt enkelt ett bättre alternativ som järnvägsknut mellan de båda storstäderna. Att Askersund missade på grund av dålig nattsömn för de styrande, är att ge dåtidens styrande allt för stor betydelse. Besluten om stambanan togs på ett helt annat plan och då hade det ingen betydelse om pamparna kunde sova eller inte. Askersund fick ändå en egen järnväg. En smalspårig järnväg till Lerbäck. Invigningen skedde 1884. Stationshuset finns kvar och är en kulturklenod för kommunen

Bild från 1905 , Askersunds  stationshus

Det enda som vittnar om att Askersund ändå haft en järnväg – förutom stationshuset är namnet Banvallsvägen som finns i kanten av Stadsparken. Och så finns det en informationstavla vid stationshuset som berättar stadens järnvägshistoria. Järnvägsbolaget fanns kvar många år efter det att järnvägen fanns kvar. Bolagsstyrelsen och dess aktieägare träffades en gång om året för att ta del av den tunna verksamhetsrapporten och äta en god lunch. Det fanns lite pengar att festa för. Men nu har bolaget gått i graven.

Många har skämtat om järnvägsbanan mellan Askersund och Lerbäck. I skämttidningen ”Söndags-Nisse” gjorde tecknaren Oskar Andersson, OA, en vanvördig teckning från stationen i Askersund. Några buspojkar såg till att tåget inte kom någon vart.

”Nä, hö nu pojkar va ä de för sabla skoj! Släpp tåget!” var stinsens kommentar på teckningen.

Järnvägen  gick fram genom Strandparken  fram till hamnen  och båtarna. Kallbadhuset i bakgrunden.

Det största som förmodligen hänt vid stationshuset i Askersund är konung Oscar II besök 1898.  Veckor i förväg hade mottagningskommittén dekorerat staden och stationshuset. Besöket ägde rum den 7 juni och det var en strålande dag. Trots det vackra vädret var kungen på ett uruselt humör. Han förklarade att kyrkan var smutsig och pennan som han skulle skriva sin namnteckning med var den sämsta han skrivit med. Kungen blev dock på lite bättre humör när flickorna vid flickpensionen vinkade från sin balkong. Ett fatalt misstag inträffade också när stadens representant skulle hålla det korta avskedstalet vid hamnkajen. Talet lästes från ett koncept, som var dolt i botten på cylinderhatten. På ett ställe hade han tänkt göra en konstpaus och hade därför i konceptet skrivit: Här göres ett uppehåll”. I ivern och nervositeten lästa han med högtidlig röst även det som inte skulle sägas högt. Enligt  många närvarande  så uppfattade kungen turligt nog inte det pinsamma misstaget.

.