Centrumföreningen önskar att partistugorna flyttas från torget i Askersund

Partistugorna i samband med valen verkar betyda mycket för de politiska partierna i Askersund . Och kanske inte bara i Askersund. Men måste stugorna stå på torget och ta bort ett antal parkeringsplaster för handeln? Det undrar föreningen Askersund i Centrum i en skrivelse till kommunen.

Så här såg det  ut  på torget  vid förra valet. Nu önskar Centrumföreningen en annan placering av valstugorna. Det försvinner ett antal parkeringsplaster varje gång.

Föreningen menar att en placering i Torgparken vore  ett bra alternativ. Ett annat alternativ är att ställa stugorna utanför kommunhuset på Stöökagatan. Varje parkeringsplats är viktig för Askersund sköra fackhandel oavsett om det bara är val vart fjärde år betonar Centrumföreningen.

Rune Karlsson och Boris Elfström  på torget inför  förra valet.  Det kanske var sista  gången…

Askersund i Centrum har också synpunkter på torghandeln i Askersund. Föreningen vill ha ändring i regelverket som styr torghandel samt placeringen av handeln.

”De flesta man pratar med tycker att torghandeln ska vara försäljning av lokala produkter i mindre skala som skulle få plats i Torgparken. De större stånden skulle man kunna ha på Stöökagatan, med en förlängning ett kvarter öster ut. Gågatan kunde förlängas. Det skulle också gynna den befintliga handeln på denna gata”, hävdar Askersund i Centrum i sin skrivelse till kommunen.

Föreningen menar också att regelverket för torghandel måste följas. Om inte så borde det få konsekvenser för torghandlare som inte sköter sig. Som att bli av med sin bokade plats.

Det finns en önskan från Centrumföreningen att de större torgstånden flyttas till Stöökagatan utanför Rådhuset  med en fortsättning öster  ut.

”Kontrollen är obefintlig i dag och gynnar torghandlare som är oseriösa. Efterlevnaden av reglerna borde ligga på Tekniska som har folk ute med bilar hela dagarna. Det kan ske utan någon större arbetsinsats”, framhåller Askersund i Centrum.

 

 

Publicerat av